Hướng dẫn sáng tạo nội dung quảng cáo Facebook dẫn đến landing page bán hàng trên Messenger

Nội dung quảng cáo Facebook dẫn đến Landing Page bán hàng trên Messenger bao gồm các thành phần: hình ảnh, văn bản, video, mẫu tin nhắn, seeding được kết hợp với nhau thành các bài viết hoàn chỉnh đã đăng trên Facebook. Mỗi bài viết được phân biệt bằng 1 ID gọi là ID bài viết.

Danh sách các việc cần làm

V1.1.20230712

Tạo Chiến dịch

- Bật mẫu Tên chiến dịch và điền vào trường văn bản theo cấu trúc: "Tên nhân sự"_"Thời gian bắt đầu chạy". Ví dụ: "HangNT.1_v20230712".
- Trong giai đoạn thử nghiệm cần giới hạn rủi ro cho người tạo quảng cáo nên đặt tên chiến dịch có chứa "Tinnhan" sau mã nhân sự. Ví dụ: "HangNT.1_Tinnhan_v20230712".
- Chọn mục tiêu chiến dịch là Lượt tương tác.
- Ngân sách chiến dịch: Ngân sách hằng ngày 80.000 VNĐ.

Tạo Nhóm quảng cáo

- Bật tên nhóm quảng cáo theo mẫu.
- Chọn lượt chuyển đổi là Ứng dụng nhắn tin.
- Ngân sách & lịch chạy: Lịch chạy bắt đầu từ 01:00 ngày chiến dịch.
- Sử dụng Đối tượng theo theo Nội dung chọn để cải thiện hoặc chọn 1 trong 3 Đối tượng cơ bản:
+ 80: Tất cả khách hàng tiềm năng toàn quốc, sẽ mang thai trở thành Bố Mẹ.
+ 72: Tệp remarketing gồm những người đã tương tác với trang và quảng cáo trong vòng 4 tháng.
+ 82: Tệp remarketing gồm những người đã tương tác với trang và quảng cáo trong vòng 1 năm.
- Vị trí quảng cáo: Tất cả.

Tạo Quảng cáo

- Bật tên quảng cáo theo mẫu.
- Thiết lập quảng cáo:
+ Chọn Tạo quảng cáo định dạng Một hình ảnh/Video và tick ô Quảng cáo đa bên.
+ Nội dung quảng cáo: Chọn hình ảnh/video, nội dung quảng cáo, tiêu đề phù hợp.
+ Nút kêu gọi hành động để nút Gửi tin nhắn.
- Mẫu tin nhắn:
+ Truy cập Chatfuel: https://dashboard.chatfuel.com/, tại thanh Menu bên trái chọn tab Automation; chọn nhánh Flows; vào mục FB Advertisement, chọn id sản phẩm trong bài quảng cáo. Tại mục Click-to-Messenger Ads JSON, nhấn Copy greeting as JSON code để sao chép phần Landing page sản phẩm dẫn đến messenger.
+ Trở lại mục mẫu tin nhắn quảng cáo, chọn Tạo mới, tick mục Thiết lập nâng cao - Chỉ trên Messenger và nhấn ô chỉnh sửa, dán mã JSON code vừa sao chép ở Chatfuel vào phần Thiết lập JSON nâng cao. Nhấn Lưu và hoàn tất để hoàn thành tạo Landing Page dẫn đến Messenger.
Lưu ý: Nếu lúc chọn chỉnh sửa mẫu tin nhắn, giao diện quảng cáo chưa hiện ra phần Thiết lập JSON nâng cao để dán mã JSON, ta khắc phục bằng cách tại mục tạo mới của mẫu tin nhắn, chọn bất kỳ 1 trong 3 mục: Bắt đầu cuộc trò chuyện, Chat tự động, Gửi tin nhắn marketing sau đó đổi tick lại mục Thiết lập nâng cao - Chỉ trên Messenger, chọn chỉnh sửa và dán mã JSON code vào phần Thiết lập JSON nâng cao.