Hướng dẫn tạo Hệ thống gửi tin nhắn xác nhận tự động

Mục tiêu

Gửi tin nhắn xác nhận cho để khách hàng chủ động xác nhận đơn hàng qua Messenger.

Danh sách việc cần làm

V1.1.20230720

- Hoạt động bằng Phím tắt trên Hotline (iPhone từ 7Plus trở lên) và mạng wifi/3G để tải dữ liệu.
- Cần đảm bảo Hotline luôn được kết nối mạng wifi/3G và được sạc pin.
- Đến giờ Chăm sóc khách hàng mà chưa thấy gửi tin nhắn tự động thì có thể gửi lại thủ công vì hệ thống mới có thể chưa hoạt động mượt.