Hướng dẫn Vận hành sản phẩm Đậu Care

Mục tiêu

Giúp đỡ khách hàng truy cập được vào các khóa học trong Đậu Care, giúp chăm sóc hành trình thai kỳ của khách hàng chu đáo và đầy đủ nhất.

Danh sách các việc cần làm

V1.1.202307011

Có 4 khóa học cần kích hoạt giúp khách hàng gồm: Kiến thức tuần thai, Dinh dưỡng, Thai giáo, Khắc phục triệu chứng.

Đối với khách chuyển khoản trước:

- Gửi Hướng dẫn sử dụng Đậu Care: https://www.nhadau.com.vn/2023/03/huong-dan-su-dung-dau-care.html và Hướng dẫn đăng ký học thử Đậu Care: https://www.nhadau.com.vn/2023/03/huong-dan-dang-ky-hoc-thu-dau-care.html, nhờ khách hàng đăng ký tài khoản Đậu Care và xin email khách hàng dùng đăng ký.
- Đăng nhập vào TrainerCentral: https://myacademy.trainercentral.com/#/portals
- Tại thanh Menu phía bên trái chọn tab Users. Ở mục Learners, sử dụng thanh bộ lọc để nhập email của khách hàng, sau đó ấn nút Apply filter dưới thanh bộ lọc hoặc nút Enter trên bàn phím để tìm kiếm tài khoản khách hàng đăng ký.
- Sau khi lọc, nhấn vào phần email khách hàng hiển thị màu xanh dương để truy cập vào giao diện kích hoạt các khóa học.
- Tại giao diện kích hoạt các khóa học, chọn tab Courses và ấn nút Invite to Course.
- Ở mục Course Invitation, chọn một khóa học cần kích hoạt tại mục Select Course, sau đó tick vào ô Allow direct access without ticker purchase (optional) và chọn ô Specified date để tùy chỉnh thời gian khách hàng có quyền truy cập khóa học(mỗi thẻ thành viên Đậu Care tương ứng với 1 tháng truy cập các khóa học). Sau khi chọn xong khóa học và thời gian truy cập, nhấn nút Invite để hoàn tất việc kích hoạt khóa học.
Lưu ý: Mỗi lần chỉ kích hoạt được một khóa học, nên cần chú ý thực hiện kích hoạt 4 lần đủ 4 khóa học: Kiến thức tuần thai, Dinh dưỡng, Thai giáo, Khắc phục triệu chứng giúp khách hàng.

Đối với khách thanh toán khi nhận hàng COD

- Gửi thẻ cứng Hướng dẫn sử dụng Đậu Care cho khách hàng để thu COD đơn hàng, đồng thời xin email khách hàng để kích hoạt giúp khách hàng khi nhận thẻ cứng có thể truy cập ngay vào các khóa học.
- Đăng nhập vào TrainerCentral: https://myacademy.trainercentral.com/#/portals
- Tại thanh Menu phía bên trái chọn tab Users. Ở mục Learners, sử dụng thanh bộ lọc để nhập email của khách hàng, sau đó ấn nút Apply filter dưới thanh bộ lọc hoặc nút Enter trên bàn phím để tìm kiếm tài khoản khách hàng đăng ký.
- Sau khi lọc, nhấn vào phần email khách hàng hiển thị màu xanh dương để truy cập vào giao diện kích hoạt các khóa học.
- Tại giao diện kích hoạt các khóa học, chọn tab Courses và ấn nút Invite to Course.
- Ở mục Course Invitation, chọn một khóa học cần kích hoạt tại mục Select Course, sau đó tick vào ô Allow direct access without ticker purchase (optional) và chọn ô Specified date để tùy chỉnh thời gian khách hàng có quyền truy cập khóa học(mỗi thẻ thành viên Đậu Care tương ứng với 1 tháng truy cập các khóa học). Sau khi chọn xong khóa học và thời gian truy cập, nhấn nút Invite để hoàn tất việc kích hoạt khóa học. Tiếp tục thực hiện kích hoạt cho tới khi kích hoạt đủ 4 khóa học giúp khách hàng.