Biên bản họp Ngày 25/8/2023 - Thương mại điện tử

Mục tiêu

Chia sẻ những điều hiệu quả, điều chưa hiệu quả về các công việc thực hiện trong tuần và các kết quả đạt được (từ 0:00 ngày 18/08/2023 đến 24:00 ngày 24/08/2023).

Nội dung buổi họp Ngày 25/08/2023

V1.1.20230825

*Tổng quan tình hình kinh doanh sàn thương mại điện tử:

1. Shopee Mall ( DiuTT.1 )
- Doanh thu tổng: 69.5 triệu ( giảm 2.7%)
- Doanh thu từ quảng cáo: 57.6 triệu ( giảm 3.57% )
- Chi phí quảng cáo: 13.6 triệu
> MOL tổng: 19.5 % ( giảm 1.3% )
Nguyên nhân:
- Tăng ngân sách chạy ads để tăng doanh thu
- Quảng cáo tự động shopee đắt
- Một số sản phẩm bán chạy (vs: id 168. id 109 hết hàng + bị khóa
sản phẩm vẫn chưa mở lại được)
- Chương trình khách hàng thân thiết:
+ Thành viên mới: 18
+ Doanh thu: 2.023.200
- Kênh Affiliate:
+ Số đơn hàng: 37
+ Doanh thu: 12.5 triệu ( tăng 40.4% )
+ Hoa hồng trả cho KOL: 301k
- Đăng kí chương trình/mã giảm giá của shopee:
+ Đăng kí voucher hiển thị tháng 9 để tăng hiển thị shop
+ Campaign ngành hàng
- Kế hoạch livestream:
Chị Mây đã lên kế hoạch live chi tiết. Live shop Mall để có tương tác trước.
>>>Live chính tại shopee 2
- Một số chỉ số từ live ngày 23.8:
Số người xem: 527
Số lượt xem: 968
Thời gian xem trung bình: 1 phút 43s
Số người theo dõi: 38
Số đơn hàng trong live: 4

2.Tiktok ( LanBT.1 )
- Doanh thu tổng: 3.260.365 ( giảm 41,7% )
- Doanh thu từ QC: 1.247.500
- Chi phí QC: 1.044.982 
>> MOL chi phí QC/tổng DT:32%, trừ đi các chi phí khác =>> MOL:39-40%
- Đã đăng ký các chiến dịch sale, sale lương về 25/8, flash sale, sử dụng các công cụ quảng bá để thu hút khách hàng.
- Chạy Quảng cáo: 
+ Tiếp tục chạy chiến dịch QC có hiệu quả tuần trước id 107, tuy nhiên tuần này không ra nhiều đơn như tuần trước.
+ Chạy thêm video ủy quyền id159 từ KOC @mesocngo nhưng chưa ra số. 
- Kết nối KOL,KOC: 
+ Liên hệ với nhiều KOL, KOC tuy nhiên không nhận được sự phản hồi, tuần này mới nhận được sự hợp tác của 1 KOC @lanphuongmetaomeo, đã gửi sản phẩm, chưa kịp lên video trong tuần này. 
+ Có 1 số KOL, KOC khác gắn thẻ sản phẩm, thêm sản phẩm vô giỏ hàng TTS, đã có KH click mua hàng và ra số: @phim6886; @moonmoonfamily; @mochi_hang
- Đăng video: Vẫn đăng video đều trên trang tiktok Nhà Đậu official, tăng thêm 9 lượt follows, có 1 video lên xu hướng. 

3. Lazada ( HungNT.1 )
- Doanh thu:1.773.000đ ( giảm 62.15%)
- Doanh thu từ QC: 1.773.000đ ( tăng 6.5% )
- Chi phí QC: 623.000đ ( giảm 37.7%)
=>> MOL: 35.1%
- Lượng khách truy cập: 312 ( giảm 9.3%)
- Lượt xem và lượt hiển thị đều tăng.
- Lượng khách thêm vào giỏ hàng: 22; số sản phẩm thêm vào giỏ: 34 ( giảm 17% )
- Không nên: Chạy quảng cáo tự động chọn từ khóa ( hiệu quả = 1/2 chọn từ khóa thủ công)

4. Shopee (MayHTH.1)
- Có 1 đơn gối; chi phí QC: 550k
- Giảm giá sản phẩm
- Tắt bớt QC, chỉ chạy 2-4 chiến dịch =>> tắt QC còn 2 chiến dịch, lượng truy cập vô shop giảm hẳn.
- Livestream ShopeeMall: Phối hợp Ngân live hơn 1 tiếng, ra được 4 đơn, có KH tương tác thật.