Chăm sóc quảng cáo

Mục tiêu

Đảm bảo hiệu quả chi tiêu chiến dịch đạt kết quả trung bình ROAS>3,33.

Những việc cần làm

08:00 Chăm sóc Chiến dịch _Kinhdoanh

Facebook: Duy trì tối đa các chiến dịch ROAS>2,5 hoạt động mỗi ngày

Trong khoảng thời gian Tối đa: ROAS>2,5. Mục tiêu: 40 chiến dịch.
Chăm sóc quảng cáo
Thời điểm cần chăm sóc là sớm nhất khi có 1 điều kiện sau đây diễn ra: (1) Có 1 Nhóm quảng cáo hiệu quả (ROAS>3,33) hoặc (2) Nhóm quảng cáo hoạt động được 3-4 ngày liên tiếp (Tổng chi tiêu của chiến dịch khoảng 150k hoặc căn cứ theo ngày bắt đầu trong tên nhóm quảng cáo).
Lần lượt kiểm tra trong từng Chiến dịch: Nhóm quảng cáo.
Chọn thời gian Tối đa.
Nếu ROAS của nhóm thấp hơn ROAS mục tiêu thì Tắt nhóm quảng cáo. Thường chỉ giữ lại 1 Nhóm quảng cáo tốt nhất. Trường hợp nếu hiệu quả ngang nhau thì giữ nhiều hơn, không có nhóm nào đạt thì tắt tất cả.
Sao chép để tạo mới bổ sung lại số lượng đã tắt để đảm bảo luôn có 3 Nhóm quảng cáo hoạt động trong mỗi Chiến dịch.
Nhóm quảng cáo mới thay đổi về Đối tượng: Lần lượt trong danh sách Đối tượng đã lưu còn hoạt động.
Ke: Bao nhiêu chiến dịch Facebook hoạt động mỗi ngày?
[table7x2]

Tiktok: Duy trì tối đa các chiến dịch ROAS>3 hoạt động mỗi ngày

Trong khoảng thời gian Lifetime: ROAS>3. Mục tiêu: 10 chiến dịch.
Chọn thời gian Tối đa.
Lựa chọn tối đa các chiến dịch có ROAS>3 để hoạt động hàng ngày. Các chiến dịch khác không hoạt động thì Tắt ở Chiến dịch.
Ke: Bao nhiêu chiến dịch Tiktok hoạt động mỗi ngày?
[table7x2]

Shopee: Duy trì tối đa các chiến dịch ROAS>4 hoạt động mỗi ngày

Trong khoảng thời gian 1 tháng qua: ROAS>4.
Lọc trạng thái: Đang diễn ra. Sắp xếp theo Chi phí quảng cáo từ cao nhất đến thấp nhất. Thời gian 1 tháng qua.
Lần lượt kiểm tra từng Quảng cáo.
Nếu ROAS<4 và Chi phí quảng cáo>80.000 thì Tạm dừng quảng cáo.
Ke: [Chọn ✓] Đã hoàn thành kiểm tra các chiến dịch Shopee mỗi ngày?
[table7x2]

11:00 Chăm sóc Quy tắc tự động

Đảm bảo quy tắc tự động điều khiển quảng cáo theo nguyên tắc: Đắt thì tiêu ít, rẻ thì tiêu nhiều.
[-----

Lịch sử cải tiến

V2.7.20240527

Thử nghiệm mới trong Nhóm quảng cáo: Đối tượng Advantage+ là 20. Quảng cáo 1/3/1 chọn 3 ID bài viết có sẵn khác nhau.

V2.6.20240511

Bổ sung việc tự theo dõi Ke (Kết quả) để điền vào bảng trong Tài liệu hướng dẫn. Buổi gặp mặt thứ 6 sẽ có mục tiêu là giúp đỡ Nhân viên đạt được kết quả mục tiêu.

V2.5.20240422

Dồn tất cả các chiến dịch cần chăm sóc trên Facebook, Tiktok và Shopee.
Bổ sung việc Nhiệm thu Video Quảng cáo Tiktok.

V2.4.20240412

Bổ sung hoạt động Nhiệm thu ID bài viết sáng tạo mới.
Điều chỉnh lịch đánh giá từ 3 lần/tháng thành 4 lần/tháng.

V2.3.20240228

Danh sách các chiến dịch không trùng lặp ID bài viết sẽ hoạt động lâu dài.

V2.2.20240220

Điều chỉnh tách Hệ thống content quảng cáo Facebook
Bổ sung đo lường kết quả hàng ngày

V2.1.20240130

Bổ sung tiêu chuẩn viết content, chọn hình ảnh.
Bổ sung tiêu chuẩn đánh giá kết quả: Ngày đắt thì tiêu ít, ngày rẻ thì tiêu nhiều.

V1.14.20231221

Chuyển Kế hoạch hoạt động quảng cáo vào tài liệu chi tiết.
Kết hợp thêm tạo quảng cáo là bài viết mới và sử dụng ID bài viết có sẵn: Ban đầu tạo chiến dịch 1/1/1 là bài viết mới, chọn đối tượng 1, seeding đầy đủ. Sau đó trong cùng chiến dịch, tạo bản sao là 2 nhóm quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn, chọn đối tượng 2 và 3.

V1.13.20231211

Điều chỉnh cách đặt tên Chiến dịch theo mẫu: Ngày lên lịch bắt đầu chạy_Nhân sự_Dự án
Ví dụ: 20231208_KienNT.1_rate
Tạm dừng Tạo quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn.
Điều chỉnh số lượng Chiến dịch chạy từ Duy trì hàng ngày bằng nhau thành Lên lịch cho những ngày tới bằng nhau theo dự án.
Bở bớt seeding bình luận thủ công.

V1.12.20231204

Tạm dừng tạo quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn.
Thử nghiệm nhiều hơn tạo quảng cáo là tạo bài viết mới: sử dụng ảnh đánh giá (_rate) và video tiktok (_video)

V1.11.20231130

Làm nổi bật việc phải làm là Làm mới và lưu các báo cáo để có dữ liệu mới nhất.
Điều chỉnh: Duy trì số lượng quảng cáo tạo bài viết mới hoạt động mỗi ngày là 15: Nhài 5 (_rate), Thuận 5 (_rate), Thư 5 (_196).
Điều chỉnh: Duy trì số lượng quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn là 50: Nhài 50.
Điều chỉnh quy tắc tự động thay đổi ngân sách theo khoảng ROAS hôm nay:
- ROAS: 3.33-4.99: 400.000
- ROAS: 5-7.99: 800.000
- ROAS: 8-10000: 1.600.000
Điều chỉnh việc Báo cáo hàng ngày bằng tin nhắn thành Báo cáo 1 lần/tuần bằng cách trình bày các chỉ số đánh giá trong buổi họp thứ 6.

V1.10.20231123

Bổ sung chi tiết hướng dẫn vận hành quy tắc tự động
Giữ trạng thái Bật các quy tắc: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18

V1.9.202321

Điều chỉnh tổng số chiến dịch duy trì hàng ngày từ 60 lên 80
Bổ sung thêm việc phải làm: Tạo quảng cáo là bài viết mới

V1.8.20231108

Cập nhật cách tạo Quảng cáo sử dụng ID bài viết có sẵn theo báo cáo Nội dung sắp xếp ROAS tối da từ cao xuống thấp.
Duy trì 60 chiến dịch.

V1.7.20231030

Tạo hệ thống.
-----]