Hệ thống Kinh doanh trên Shopee

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm xây dựng các gian hàng trên Shopee để khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm và đặt hàng.

Những việc cần làm

Quản Lý Sản Phẩm

Đăng bổ sung tối đa sản phẩm

Đăng bổ sung tối đa sản phẩm với thông tin chi tiết nhất có thể theo Danh sách sản phẩm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWgyrGyI64pZlulQCILaF77dN0-IxoLL-fwqLNh-utY/edit#gid=287879533
Nếu sản phẩm không có phân loại thì đặt Tên sản phẩm có chứa Mã sản phẩm ở cuối.
Nếu sản phẩm có phân loại thì đặt Tên phân loại có chứa Mã sản phẩm ở cuối.
Ví dụ: Trong sản phẩm Bột Ngũ Cốc có phân loại "Dạng túi | 199" và "Dạng hũ | 45".
Ghép nối sản phẩm để đảm bảo đồng bộ đúng số lượng tồn kho: https://nhanh.vn/ecommerce/shopee/product

Không tuỳ tiện Cập nhật các sản phẩm Đang hoạt động

Để tránh rủi ro bị xét duyệt lại mất nhiều thời gian khi cập nhật sản phẩm sẽ bỏ lỡ mất các ngày Sale.
Trong trường hợp phải cập nhật sản phẩm thì nên hoàn thành xong trước ngày Sale 3 ngày. Cập nhật từng sản phẩm, được duyệt thành công thì tiếp tục đến sản phẩm sau.

Mở khoá Sản Phẩm Vi Phạm

Để tạo được nhiều quảng cáo cần mở khoá các sản phẩm bị vi phạm bằng cách bổ sung thêm thông tin, giấy từ, chứng nhận và hợp đồng theo quy định của Shopee.

Xử lý Sản Phẩm Hết Hàng

Phối hợp với bộ phận Dịch vụ để bổ sung thêm hàng cho các sản phẩm hết hàng.

Xử lý Đậu Box Hết Hàng

Sản phẩm dạng Đậu Box là một box gồm nhiều sản phẩm.
Khi có một sản phẩm hết hàng thì cập nhật trong phần mô tả thông báo sẽ thay đổi thành phần kể từ ngày tháng năm cụ thể.
Tạo mã sản phẩm mới để thay đổi ghép nối sản phẩm Shopee.
Link tạo mã sản phẩm mới: https://nhanh.vn/product/item/index
Ke: Số sản phẩm Đang hoạt động/Vi phạm trên Shopee mỗi ngày?
[table7x2]
Ke: [Chọn ✓] Đã bổ sung thông tin sản phẩm đạt Chất lượng nội dung Xuất sắc mỗi ngày?
[table7x2]

Kênh Marketing

08:00 Ngày 1, 10, 20 hàng tháng Tạo Quảng Cáo Shopee

Chọn Tạo chiến dịch mới => Quảng cáo Sản phẩm
Ngân sách: Không giới hạn.
Thời gian: Không giới hạn.
Vị trí hiển thị: Tất cả.
Chọn sản phẩm: Chọn thủ công là những sản phẩm Công ty tự sản xuất.
Bỏ chọn Chỉ hiển thị sản phẩm đủ điều kiện để hiển thị được hết tất cả sản phẩm.
Mỗi lần được chọn tối đa 50 sản phẩm. Nhiều hơn 50 sản phẩm tách thành nhiều lần.
Giá thầu Tự động.
Mục tiêu ROAS: Tự động.
Nội dung Quảng cáo: Chọn Tối ưu Sáng tạo.
Chọn Thiết lập để hoàn thành.

Tạo Chương Trình Của Shop

Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn sản phẩm theo danh sách như trong Chính sách giá.

Tham gia Chương trình Shopee

Cố gắng tham gia tối đa các chương trình.
Chỉ đăng ký những sản phẩm do Công ty sản xuất vì có giá vốn tốt. Không đăng ký những sản phẩm nhập ngoài. Cân nhắc mức giảm giá tuỳ thuộc vào chương trình.
Tham gia những chương trình gắn nhãn CMT, DDC: Tùy theo chiếu khấu giá ngày sale trong bảng Chính sách giá mà chọn sản phẩm tham gia chương trình cho phù hợp.

Tạo Combo Khuyến Mãi

Đặt tên theo Mã phiên bản. Như mẫu: Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn giảm giá theo số tiền.
Mua 2 giảm ₫10.000
Mua 3 giảm ₫20.000
Mua 5 giảm ₫50.000
Giới hạn đặt hàng: 10000
Áp dụng cho tất cả các sản phẩm.

Tạo Mã Giảm Giá Của Shop

Tạo Voucher toàn Shop
Ngày SALE là ngày đôi, 15 và 25 hàng tháng.
Tên chương trình giảm giá: Tháng + "_" + Mã phiên bản. Ví dụ: Tháng 11_v20231116-1.
Chọn Cho phép lưu mã trước thời hạn sử dụng. Chọn là ngày 1 của tháng tương ứng.
Loại mã: Khuyến mãi. Theo số tiền. Không có Giá trị đơn hàng tối thiểu. Tổng lượt sử dụng tối đa là 10000.
Mã giảm 10k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó. Mã voucher: "NHADDDX"+Tháng. Ví dụ: NHADDDX11.
Mã giảm 15k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE-1. Mã voucher: "NHAD"+Ngày SALE-1+"X"+Tháng. Ví dụ: NHAD24X11.
Mã giảm 20k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE. Mã voucher: "NHAD"+Ngày SALE+"X"+Tháng. Ví dụ: NHAD25X11.

Tạo Ưu Đãi Follower

Tên Ưu Đãi: Tháng + "_" + Mã phiên bản. Ví dụ: Tháng 1_v20240104-1.
Thời gian lưu Ưu Đãi Follower: Từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Loại Voucher: Khuyến Mãi
Loại giảm giá | Mức giảm: Theo số tiền: 20k
Giá trị đơn hàng tối thiểu: 400k
Tổng lượt sử dụng tối đa: 10000

Vận hành Ngày SALE

SALE-1 16:00: Điều chỉnh Giá
Điều chỉnh giá về giá Ngày sale trong Chính sách giá
SALE+1 08:00: Điều chỉnh Giá
Điều chỉnh giá về giá Hàng ngày trong Chính sách giá
Ke: [Chọn ✓] Đã hoàn thành chuẩn bị Kênh Marketing trên Shopee mỗi ngày?
[table7x2]
[-----

Lịch sử cải tiến

V2.9.20240511

Bỏ bớt Voucher riêng tư, Voucher Shopee Live.
Bổ sung việc tự theo dõi Ke (Kết quả) để điền vào bảng trong Tài liệu hướng dẫn. Buổi gặp mặt thứ 6 sẽ có mục tiêu là giúp đỡ Nhân viên đạt được kết quả mục tiêu.

V2.8.20240422

Bổ sung thêm cách xử lý Đậu Box hết hàng.
Bổ sung thêm Tạo Quảng Cáo Shopee và Chăm sóc Quảng Cáo Shopee.
Gộp đăng ký tham gia Flash Sale vào Tham gia Chương trình Shopee

V2.7.20240414

Điều chỉnh tạo Combo Khuyến Mãi cho tất cả các sản phẩm (Gồm cả tự sản xuất và nhập ngoài). Giới hạn số sản phẩm đặt combo: 10000.
Không sử dụng Mua Kèm Deal Sốc và Mua Để Nhận Quà.

V2.6.20240311

Điều chỉnh tạo tối đa cho tất cả các sản phẩm đều có 1 chương trình: Combo Khuyến Mãi, Mua Kèm Deal Sốc.
Bổ sung tạo chương trình Mua Để Nhận Quà sẽ tặng id 154

V2.5.20240307

Hủy bỏ các phân loại mua gộp nhiều sản phẩm và hủy bỏ các giá buôn/sỉ cho các sản phẩm lẻ vì xung đột vs Chính sách giá hiện tại

V2.4.20240229

Điều chỉnh Mã Giảm Giá Của Shop mới
Các ngày trong tháng giảm 10k
Ngày SALE-1 giảm 15k
Ngày SALE giảm 20k
Voucher chỉ có trên Livestream giảm 15k

V2.3.20240228

Cập nhật hướng dẫn Sửa, điều chỉnh các sản phẩm đã có

V2.2.20240224

Bỏ đăng ký gói Freeship Extra và Voucher Extra vì Phí Dịch Vụ cao

V2.1.20240116

Bổ sung thêm Tạo voucher riêng tư, Ưu đãi Flower, Tham gia Shopee FlashSale, Tham gia Đăng kí Sản phẩm

V1.8.20231226

Bổ sung thêm Tạo Flashsale cho Shop và vận hành Ngày SALE

V1.7.20231128

Bổ sung thêm Tạo Voucher Shopee Live
Sửa Voucher toàn Shop: Tổng lượt sử dụng tối đa là 10000

V1.6.20231122

Tách các công việc quảng cáo sang tài liệu mới. Chỉ giữ lại các việc phải làm trong bộ phận Kinh doanh trên Shopee

V1.5.20231114

Trên Shopee
Cập nhật cách Vận hành Quảng cáo Ngày SALE mới: Danh sách các việc phải làm từ Ngày SALE-1 lúc 16:30 đến Ngày SALE+1 lúc 08:00
Trên Tiktok
Tạo hệ thống.

V1.4.20231113

Cập nhật cách Vận hành quảng cáo mới: Điều chỉnh ngân sách hàng ngày lúc 08:00, 11:00 và 13:30 theo ROAS hôm đó. Hàng ngày lúc 16:00 đánh giá quảng cáo theo ROAS 3 tháng qua nếu ROAS<4 thì Dừng.
Hoàn thành các việc phải là trên Shopee để chuẩn bị cho ngày sale 15/11.

V1.3.20231109

Tạo thêm các hình thức quảng cáo: Khám Phá, Kết Hợp. Hàng ngày tạo mới 5 quảng cáo đều mỗi loại: Tổng Tìm Kiếm + Khám Phá + Kết Hợp = 5.
Cập nhật số liệu Báo cáo hàng ngày gồm 4 chỉ số: Tổng doanh thu, chi phí quảng cáo, doanh thu quảng cáo và ROAS quảng cáo.

V1.2.20231108

Cập nhật Chính sách giá khi tạo Chương trình của Shop, Flash Sale của Shop.
Thêm phân đoạn Quảng cáo Shopee có ROAS>8 ngân sách 400k/ngày.
Cập nhật số lượng tạo mới quảng cáo Shopee, ngân sách 100k/ngày, hình thức Tìm Kiếm bật Tự động, không chọn từ khoá.

V1.1.20231030

Tạo hệ thống.
-----]