Hệ thống Kinh doanh trên Shopee

Mục tiêu

Đảm bảo kết quả kinh doanh Quảng cáo Shopee đạt hiệu quả ROAS>5 (trung bình tuần)

Chính sách giá cho mỗi kênh

Trang web - Mức 3: https://shop.nhadau.com.vn

Các việc cần làm

Đăng ký tham gia gói Freeship Xtra

Đăng ký tham gia gói Voucher Xtra

Tạo Chương Trình Của Shop

Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn sản phẩm theo thứ tự sắp xếp theo mã sản phẩm từ thấp đến cao. Như trong Chính sách giá.

Mở khoá Sản phẩm vi phạm

Để tạo được nhiều quảng cáo cần mở khoá các sản phẩm bị vi phạm bằng cách bổ sung thêm thông tin, giấy từ, chứng nhận và hợp đồng theo quy định của Shopee

Tham gia Đăng ký Sản phẩm

Đăng ký tham gia các chương trình Marketing của Shopee. Chỉ đăng ký những sản phẩm sản xuất được có giá vốn tốt. Không đăng ký những sản phẩm nhập ngoài. Cân nhắc mức giảm giá tuỳ thuộc vào chương trình.

Tạo Combo Khuyến Mãi

Đặt tên theo Mã phiên bản. Như mẫu: Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn giảm giá theo số tiền.
Mua 2 sản phẩm để được giảm ₫10.000
Mua 3 sản phẩm để được giảm ₫20.000
Mua 5 sản phẩm để được giảm ₫50.000
Dành cho những sản phẩm mà khách hàng sẽ dùng hết và mua lại (thực phẩm).

Tạo Mua Kèm Deal Sốc

Đặt tên theo Mã phiên bản. Như mẫu: Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó. Tạo ưu đãi Mua kèm deal sốc.
Dành cho các sản phẩm mà khách hàng chỉ mua số lượng 1. Nhưng cần thiết phải mua thêm sản phẩm đi kèm.
Chọn tối đa 3 sản phẩm mua kèm. Giảm thêm 10k cho mỗi sản phẩm mua kèm.

Tạo Mã Giảm Giá Của Shop

Tạo Voucher toàn Shop
Ngày SALE là ngày đôi, 15 và 25 hàng tháng.
Tên chương trình giảm giá: Tháng + "_" + Mã phiên bản. Ví dụ: Tháng 11_v20231116-1.
Chọn Cho phép lưu mã trước thời hạn sử dụng.
Loại mã: Khuyến mãi. Theo số tiền. Không có Giá trị đơn hàng tối thiểu. Tổng lượt sử dụng tối đa là 10000.
Mã giảm 5k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó. Mã voucher: "NHADDDX"+Tháng. Ví dụ: NHADDDX11.
Mã giảm 10k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE-1. Mã voucher: "NHAD"+Ngày SALE-1+"X"+Tháng. Ví dụ: NHAD24X11.
Mã giảm 15k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE. Mã voucher: "NHAD"+Ngày SALE+"X"+Tháng. Ví dụ: NHAD25X11.
Tạo Voucher Shopee Live
Tên chương trình giảm giá: Tháng + "_" + Mã phiên bản. Ví dụ: Tháng 11_v20231128-1.
Loại mã: Khuyến mãi. Theo số tiền: Giảm 10k. Không có Giá trị đơn hàng tối thiểu. Tổng lượt sử dụng tối đa là 10000.

17:00 Đo lường và báo cáo

Báo cáo kết quả hàng ngày lúc 17:00 bằng cách nhắn tin đến nhóm Kinh doanh theo mẫu:
[Ngày tháng năm - Hệ thống Kinh doanh trên Shopee]
- Đã chuẩn bị xong các cài đặt trên trong 1 tháng tới chưa?

Tiêu chuẩn

Không bao giờ Shop huỷ đơn của Khách hàng. Nếu Khách hàng muốn thì phải tự chủ động huỷ.
Khi chat với khách hàng, Shop phải trả lời tin nhắn cuối cùng để đảm bảo tỷ lệ phản hồi.

Lịch sử cải tiến

V1.7.20231128

Bổ sung thêm Tạo Voucher Shopee Live
Sửa Voucher toàn Shop: Tổng lượt sử dụng tối đa là 10000

V1.6.20231122

Tách các công việc quảng cáo sang tài liệu mới. Chỉ giữ lại các việc phải làm trong bộ phận Kinh doanh trên Shopee

V1.5.20231114

Trên Shopee
Cập nhật cách Vận hành Quảng cáo Ngày SALE mới: Danh sách các việc phải làm từ Ngày SALE-1 lúc 16:30 đến Ngày SALE+1 lúc 08:00
Trên Tiktok
Tạo hệ thống.

V1.4.20231113

Cập nhật cách Vận hành quảng cáo mới: Điều chỉnh ngân sách hàng ngày lúc 08:00, 11:00 và 13:30 theo ROAS hôm đó. Hàng ngày lúc 16:00 đánh giá quảng cáo theo ROAS 3 tháng qua nếu ROAS<4 thì Dừng.
Hoàn thành các việc phải là trên Shopee để chuẩn bị cho ngày sale 15/11.

V1.3.20231109

Tạo thêm các hình thức quảng cáo: Khám Phá, Kết Hợp. Hàng ngày tạo mới 5 quảng cáo đều mỗi loại: Tổng Tìm Kiếm + Khám Phá + Kết Hợp = 5.
Cập nhật số liệu Báo cáo hàng ngày gồm 4 chỉ số: Tổng doanh thu, chi phí quảng cáo, doanh thu quảng cáo và ROAS quảng cáo.

V1.2.20231108

Cập nhật Chính sách giá khi tạo Chương trình của Shop, Flash Sale của Shop.
Thêm phân đoạn Quảng cáo Shopee có ROAS>8 ngân sách 400k/ngày.
Cập nhật số lượng tạo mới quảng cáo Shopee, ngân sách 100k/ngày, hình thức Tìm Kiếm bật Tự động, không chọn từ khoá.

V1.1.20231030

Tạo hệ thống.