Hệ thống Kinh doanh bằng Livestream

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng trên Livestream tiết kiệm chi phí hơn.

Các việc phải làm

11:00-12:00: Livestream trên Shopee 1

Cài đặt Giá chỉ có trên Live là giá Live Stream trong Chính sách giá Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nt2gAWNyVTJepE1nw86cyMf1lYmCtbHkl1JOaPra1g/edit#gid=0
Cài đặt thưởng xu: Mỗi buổi 10.000 xu, mỗi lần nhận 200 xu sau 10 phút.

13:30-15:00: Livestream trên Shopee 1

Cài đặt Giá chỉ có trên Live là giá Live Stream trong Chính sách giá Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nt2gAWNyVTJepE1nw86cyMf1lYmCtbHkl1JOaPra1g/edit#gid=0
Cài đặt thưởng xu: Mỗi buổi 10.000 xu, mỗi lần nhận 200 xu sau 10 phút.

Lưu ý

- Luôn có người xuất hiện ở trong live, đảm bảo nếu có khách hàng cmt phải tương tác lại với khách hàng để tránh bị cảnh cáo.
- Đảm bảo kết nối, chất lượng âm thanh và hình ảnh (nếu không kiểm tra thường xuyên live sẽ bị đen màn hình)
- Không nhắc tới các kênh bán hàng khác (ví dụ trong live TikTok không được nhắc tới Shopee). Có thể gọi tắt là sàn S, sàn cam (Shopee), sàn T (Tiktok), phở bò (Facebook).

Tiêu chí đánh giá kết quả

[Shopee 1] Số buổi livestream: 2/ngày: https://banhang.shopee.vn/creator-center/insight/live/list
[Shopee 1] Doanh thu đã xác nhận: >1.500.000/ngày: https://banhang.shopee.vn/creator-center/insight/live/list
[Shopee 1] Lượt thích: >300/buổi: https://banhang.shopee.vn/creator-center/insight/live/list
[-----

Lịch sử cải tiến

V2.1.20240309

Điều chỉnh tập trung chỉ livestream Shopee 1.
Bổ sung thêm tiêu chí đánh giá.

V1.2.20231221

Điều chỉnh lịch trình livestream để thống nhất giờ làm việc tập trung với mọi người.
Thực hiện livestream gói hàng hàng ngày.

V1.1.20231117

Tạo tài liệu.
-----]