Hệ thống Kinh doanh trên Tiktok

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm xây dựng Cửa hàng Tiktok để khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm với chi phí thấp hơn.

Ý nghĩa

Quá trình phát triển là một cuộc tìm kiếm. Những công việc thường ngày sẽ là trục của bánh xe, còn những cuộc tìm kiếm sẽ chuyển động xung quanh trục đó.

Các việc phải làm

Tạo Chiết khấu sản phẩm

Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Loại chiết khấu: Giá cố định
Chính sách giá: Mức 2.
Chọn sản phẩm theo thứ tự sắp xếp theo mã sản phẩm từ thấp đến cao. Như trong Chính sách giá.

Tạo Voucher

Loại voucher: Voucher thường
Kênh hiển thị: Tất cả các kênh
Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian nhận và có hiệu lực từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Ngày SALE là ngày đôi, 15 và 25 hàng tháng.
Mã giảm 5k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Mã giảm 10k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE-1.
Mã giảm 15k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE.
Áp dụng cho toàn bộ cửa hàng
Loại voucher: Voucher tương tác khi LIVE
Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian nhận từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Có hiệu lực trong 5 ngày sau thời điểm nhận
Cài đặt voucher số tiền được giảm 10k
Không có mức chi tiêu tối thiểu
Số lượng có thể nhận: 1000
Giới hạn nhận cho mỗi khách hàng: 30
Áp dụng cho: Toàn bộ cửa hàng


Tạo Mua sỉ giá hời

Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn giảm giá theo %.
Mua 2 sản phẩm để được giảm 5%
Mua 3 sản phẩm để được giảm 7%
Dành cho những sản phẩm mà khách hàng sẽ dùng hết và mua lại (thực phẩm).

Tạo Ưu đãi Chớp nhoáng

Lưu ý: Phải tạo Mua sỉ giá hời của tháng trước rồi mới tạo Ưu đãi chớp nhoáng được
Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Chọn nhiều sản phẩm.
Giá ưu đãi là giá Flash Sale như trong Chính sách giá.

Tạo Ưu đãi theo gói

Đặt tên theo ID sản phẩm + Mã phiên bản. Như mẫu id2_v20231130-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Loại chiết khấu: Giá cố định
Dành cho các sản phẩm mà khách hàng chỉ mua số lượng 1. Nhưng cần thiết phải mua thêm sản phẩm đi kèm.
Chọn tối đa 3 sản phẩm mua kèm. Giảm thêm 10k cho mỗi sản phẩm mua kèm.

17:00 Đo lường và báo cáo

Báo cáo kết quả hàng ngày lúc 17:00 bằng cách nhắn tin đến nhóm Kinh doanh theo mẫu:
[Ngày tháng năm - Hệ thống Kinh doanh trên Tiktok]
- Đã chuẩn bị xong các cài đặt trên trong 1 tháng tới chưa?

Lịch sử cải tiến

V1.2.20231122

Bổ sung thêm tạo Voucher tương tác khi LIVE

V1.1.20231121

Tạo hệ thống.