Hệ thống Kinh doanh trên Tiktok

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm xây dựng các gian hàng trên Tiktok để khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm và đặt hàng.

Những việc cần làm

Sản phẩm

Đăng bổ sung tối đa sản phẩm

Đăng bổ sung tối đa sản phẩm với thông tin chi tiết nhất có thể theo Danh sách sản phẩm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWgyrGyI64pZlulQCILaF77dN0-IxoLL-fwqLNh-utY/edit#gid=287879533
Nếu sản phẩm không có phân loại thì đặt Tên sản phẩm có chứa Mã sản phẩm ở cuối.
Nếu sản phẩm có phân loại thì đặt Tên phân loại có chứa Mã sản phẩm ở cuối.
Ví dụ: Trong sản phẩm Bột Ngũ Cốc có phân loại "Dạng túi | 199" và "Dạng hũ | 45".
Ghép nối sản phẩm để đảm bảo đồng bộ đúng số lượng tồn kho: https://nhanh.vn/ecommerce/tiktok/product

Không tuỳ tiện Cập nhật các sản phẩm Đang hoạt động

Để tránh rủi ro bị xét duyệt lại mất nhiều thời gian khi cập nhật sản phẩm sẽ bỏ lỡ mất các ngày Sale.
Trong trường hợp phải cập nhật sản phẩm thì nên hoàn thành xong trước ngày Sale 3 ngày. Cập nhật từng sản phẩm, được duyệt thành công thì tiếp tục đến sản phẩm sau.

Chính sửa sản phẩm Bị đình chỉ

Tối ưu hoá sản phẩm

Ke: Số sản phẩm Đang hoạt động/Thất bại trên Tiktok mỗi ngày?
[table7x2]
Ke: [Chọn ✓] Đã hoàn thành hết các đề xuất Tối ưu hoá sản phẩm mỗi ngày?
[table7x2]

Khuyến mãi

Đăng ký tham gia Chiến dịch

Đọc kỹ thông tin chiến dịch. Lưu ý phần Voucher đồng tài trợ để nắm rõ tỷ lệ % tài trợ của Nền tảng và Người bán. Tham gia các chiến dịch Nền tảng tài trợ 100%. Nếu Người bán cần tài trợ thì cần cân nhắc kỹ và báo cáo lại.

Tạo Chiết khấu sản phẩm

Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn sản phẩm theo danh sách như trong Chính sách giá.
Loại chiết khấu: Giá cố định.

Tạo Voucher

Loại voucher: Voucher thường
Kênh hiển thị: Tất cả các kênh
Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian nhận và có hiệu lực từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Ngày SALE là ngày đôi, 15 và 25 hàng tháng.
Mã giảm 10k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Mã giảm 15k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE-1.
Mã giảm 20k, đơn từ 0k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE.
Áp dụng cho toàn bộ cửa hàng.

Tạo Mua sỉ giá hời

Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn giảm giá theo %.
Mua 2 giảm 2%
Mua 3 giảm 3%
Mua 5 giảm 5%
Áp dụng cho tất cả các sản phẩm.
Ke: [Chọn ✓] Đã hoàn thành chuẩn bị Khuyến mãi trên Tiktok mỗi ngày?
[table7x2]
[-----

Lịch sử cải tiến

V2.3.20240513

Bỏ bớt Voucher tương tác khi Live, Voucher follow Shop trên Live, Ưu đãi Chớp nhoáng, Ưu đãi theo gói.
Bổ sung việc tự theo dõi Ke (Kết quả) để điền vào bảng trong Tài liệu hướng dẫn. Buổi gặp mặt thứ 6 sẽ có mục tiêu là giúp đỡ Nhân viên đạt được kết quả mục tiêu.

V2.2.20240311

Bổ sung thêm Đăng tải Sản phẩm mới và Chỉnh sửa Thông tin sản phẩm

V2.1.20240116

Bổ sung thêm Voucher giảm giá khi Follow Shop trên Live, chỉnh sửa Voucher Tương tác khi Live. Điều chỉnh giá trị Voucher thường

V1.2.20231122

Bổ sung thêm tạo Voucher tương tác khi LIVE

V1.1.20231121

Tạo hệ thống.
-----]