Hệ thống Kinh doanh trên Trang web

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm xây dựng Trang web để khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm với chi phí thấp hơn.

Ý nghĩa

Quá trình phát triển là một cuộc tìm kiếm. Những công việc thường ngày sẽ là trục của bánh xe, còn những cuộc tìm kiếm sẽ chuyển động xung quanh trục đó.

Các việc phải làm

Cài đặt gửi email theo trạng thái đơn hàng

Gửi email cho khách đặt đơn hàng mới trên website
CSKH cập nhật trạng thái đơn hàng: Thất bại
CSKH gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển

Điều chỉnh chính sách giá

Điều chỉnh giá để có lợi nhất cho khách hàng theo thứ tự: Mức 1 < Mức 2 < Mức 3

Tạo chiết khấu hàng ngày

Điều chỉnh giá trên trang web https://shop.nhadau.com.vn bằng cách tạo Chiết khấu hàng ngày.

Điều chỉnh giá trên Google Sheet

Điều chỉnh giá trên trang web https://www.nhadau.com.vn bằng cách cập nhật giá trên Google Sheet.

Thêm mới Khuyến mại theo từng sản phẩm

Đặt tên theo Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu Tháng 12_v20231112-1.
Độ ưu tiên: Số 2.
Thời gian chạy từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn sản phẩm theo thứ tự sắp xếp theo mã sản phẩm từ thấp đến cao. Như trong Chính sách giá.

Thêm mới chiết khấu tương ứng với mỗi ngày SALE

Ngày SALE là ngày đôi, ngày 15 và 25 hàng tháng.
Đặt tên theo Ngày + "X" + Tháng + Mã phiên bản. Như mẫu 25X11_v20231112-1.
Độ ưu tiên: Số 1.
Thời gian chạy là 1 ngày. Ví dụ: Ngày SALE 25/11 thì bắt đầu từ 25/11/2023 đến 25/11/2023.
Chọn sản phẩm theo thứ tự sắp xếp theo mã sản phẩm từ thấp đến cao. Như trong Chính sách giá.

Tạo mã Javascript tương ứng với mỗi ngày SALE

Seeding đánh giá

Sử dụng đánh giá của khách hàng bên Shopee để đăng lên Trang web tương ứng với sản phẩm

Ghép sản phẩm Trang web với sàn TMDT

Trên menu, chọn Sản Phẩm, chọn sàn TMDT
Chọn đồng bộ: Tải sản phẩm về, Chờ ghép nối với sản phẩm trên Nhanh.
Không được chọn: Lấy sản phẩm về và tạo luôn sản phẩm trên Nhanh = mã SKU
Sau đó ghép nối các sản phẩm chưa ghép

17:00 Đo lường và báo cáo

Báo cáo kết quả hàng ngày lúc 17:00 bằng cách nhắn tin đến nhóm Kinh doanh theo mẫu:
[Ngày tháng năm]
Đã chuẩn bị xong các Chương trình chiết khấu trong 1 tháng tới chưa?
Đã ghép nối hết các sản phẩm từ Trang web với sàn TMDT chưa?

Lịch sử cải tiến

V1.2.20231208

Bổ sung thêm việc Điều chỉnh giá trên Google Sheet để hiển thị chính sách giá trên trang https://www.nhadau.com.vn

V1.1.20231117

Tạo hệ thống.