Danh sách thử nghiệm mới

Mục tiêu

Thử nghiệm làm những cái mới giúp tăng doanh thu và lợi nhuận trong khi vẫn phù hợp với tư tưởng cốt lõi.

Các việc cần làm

Quay video gói hàng rùi edit đăng Tiktok và Youtube

Trưng bày sản phẩm của mình ra + khiến nó trở nên dễ tìm thấy.

Làm kênh Tiktok chia sẻ kiến thức cho Mẹ Bầu kèm bán sách

NganDTK.1

Livestream gói hàng trên Shopee 1

NganDTK.1

Quay video hướng dẫn sử dụng cho từng sản phẩm

Bổ sung nội dung chi tiết hơn từ nội dung dạng text đã có để ra được kết quả: Bài viết text chi tiết hơn + Video trực quan.

Đăng album các ảnh đánh giá của khách hàng lên Tiktok

MayHTH.1

Bổ sung thêm sản phẩm mới bằng cách hợp tác

Hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ, sản phẩm cũng dành cho Mẹ Bầu trong thời gian đang mang thai, sắp sinh hoặc sau sinh.
Chỉ cần có thái độ thiện chí hợp tác sau đó sẽ bàn thêm về cách hợp tác, hợp đồng hợp tác sau.

Bổ sung thêm sản phẩm mới bằng cách nhập hàng

Nhập hàng Trung Quốc. Giữ cốt lõi là dành cho Mẹ Bầu giai đoạn mang thai 9 tháng + sau sinh 6 năm. Ưu tiên sản phẩm có thể sau này tự sản xuất được, nhập lấy mẫu, thiết kế: Mũ bảo hiểm cho Bé tập bò...

Bổ sung thêm sản phẩm mới bằng cách đóng gói

Tập trung vào năng lực: đóng gói vào bao bì túi, chia kiện lớn thành túi nhỏ để thêm những sản phẩm hạt và quả mới.
MinhTT.1

Kéo dài thời gian chăm sóc khách hàng bằng cách bổ sung thêm kiến thức trên Đậu Care

Làm thêm kiến thức giai đoạn sau sinh. Như mẫu: Kiến thức Tuần Thai - Từ nội dung text, thuê vẽ minh hoạ ra ảnh vuông social, sau này thiết kế lại thành sách.
Thời gian chăm sóc: 9 tháng + 6 năm.