Hệ thống Kinh doanh trên Lazada

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm xây dựng Cửa hàng Lazada để khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm với chi phí thấp hơn.

Các việc cần làm

Mở khoá Sản phẩm vi phạm

Mở khóa lại sản phẩm bằng cách bổ xung thêm giấy tờ, chứng nhận, giấy phép, hợp đồng thông qua Trung tâm hỗ trợ

Đăng ký gói Freeship MAX

Đăng ký gói Hoàn Tiền MAX

Tạo Combo Linh Hoạt

Đặt tên theo Mã phiên bản. Như mẫu: Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn giảm giá theo số tiền.
Mua 2 sản phẩm để được giảm ₫10.000
Mua 3 sản phẩm để được giảm ₫20.000
Mua 5 sản phẩm để được giảm ₫50.000

Tạo Mã Giảm Giá

Tên khuyến mãi: Mã phiên bản. Như mẫu: Tháng 12_v20231206-1.
Nếu giá trị đơn hàng đạt tới: 50k
Mã giảm 5k có hiệu lực từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Mã giảm 10k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE-1
Mã giảm 15k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE
Số lượng mã giảm giá: 10000
Số lượt sử dụng cho mỗi khách: 5

Tạo Deal Hời

Đặt tên theo Mã phiên bản. Như mẫu: Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Dành cho các sản phẩm mà khách hàng chỉ mua số lượng 1. Nhưng cần thiết phải mua thêm sản phẩm đi kèm hoặc sản phẩm mua kèm có mức giá hấp dẫn

Giảm giá sản phẩm ngày thường

Cài đặt giá khuyến mãi trực tiếp dưới mỗi sản phẩm. Thời gian khuyến mãi chọn "Dài hạn"
Chọn sản phẩm theo thứ tự sắp xếp theo mã sản phẩm từ thấp đến cao. Như trong Chính sách giá

Tham gia Chiến dịch khuyến mãi

Đăng ký tham gia các chương trình Khuyến mãi của Lazada. Chỉ đăng ký những sản phẩm sản xuất được có giá vốn tốt. Không đăng ký những sản phẩm nhập ngoài. Cân nhắc mức giảm giá tuỳ thuộc vào chương trình.
Đối với các sản phẩm có Thư mời đặc biệt: so sánh mức giá sàn đưa ra với mức giá ngày sale trong bảng Chính sách giá nếu trong mức giảm cho phép thì mới đồng ý đăng kí.

Tạo Deal Chớp Nhoáng gian hàng

Giá ưu đãi là giá Flash Sale như trong Chính sách giá.
Đo lường và đánh giá
[-----

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240116

Bổ sung thêm nội dung cho Tham gia Chiến dịch khuyến mãi

V1.1.20231206

Tạo hệ thống.
-----]