Thông báo tuần 49 năm 2023

Nhà Đậu xin thông báo về những khám phá mới.

Chiến lược "Chia sẻ" giúp đạt được kết quả kinh doanh ổn định hơn

Theo tư tưởng cốt lõi: "Phải giúp đỡ được khách hàng", chúng ta đã thử nghiệm chiến lược "Chia sẻ": (1) Trưng bày sản phẩm ra, (2) khiến nó trở nên dễ tìm được. Trong khi (3) ta vẫn tập trung vào trau dồi kỹ năng làm ra những sản phẩm tốt hơn.
(1) Sản phẩm của chúng ta không chỉ là những hàng hoá hữu hình gửi cho khách hàng. Mà còn là kết quả mong muốn đạt được khi làm việc tốt. Ví dụ: Nội dung kiến thức hữu ích cho khách hàng mà ta tổng hợp được, đánh giá hài lòng của khách hàng đã mua, cảm giác yên tâm của khách hàng khi nhận được sản phẩm có kèm hướng dẫn sử dụng chi tiết...
(2) Một trong những hoạt động của chúng ta giúp sản phẩm trở nên dễ tìm được là: Sử dụng Quảng cáo Facebook để chia sẻ đánh giá của khách hàng đã mua đăng trên Shopee, video review của khách hàng quay đăng trên Tiktok. Nội dung này hữu ích vì là thông tin tham khảo cho các khách hàng mới.
Điều này giúp ích cho việc Kinh doanh (đang có dấu hiệu rẻ hơn so với bỏ thời gian tự viết nội dung). Trong khi giảm được đáng kể chi phí và công sức tạo ra nội dung cho quảng cáo Facebook so với bình thường.
Ví dụ:
Đánh giá của khách hàng bán được 6 đơn, ROAS=5,42, hiển thị cho đối tượng 3: [https://www.facebook.com/nhadau.com.vn/posts/pfbid02jXZLuSoS5ZHe4TCAYPchxQvFLWTvCp4vV9dmw6W5VhJ6zqKKiBsqKWQsFnbkKtDcl]
Video review của khách hàng bán được 8 đơn, ROAS=4,87, được 60 lượt chia sẻ, hiển thị với đối tượng 3: [https://www.facebook.com/nhadau.com.vn/posts/pfbid02Ku5e6Addy6kwr7eb5pX4avCEUT9yVMfyRBjH86ML2uP8pxSGY3Kvx8KQfmfKpgkYl]
Khi giảm được chi phí đầu vào, ta sẽ giảm được giá bán. Điều đó có lợi cho khách hàng và làm tăng sức cạnh tranh cho chúng ta. Về dài hạn, chúng ta sẽ có nhiều khách hàng hơn, nhiều đơn hàng hơn, số khách hàng quay lại sẽ nhiều hơn, mỗi khách mua nhiều sản phẩm hơn và truyền miệng nhiều hơn. Từ đó làm tăng lợi nhuận cho công ty.
Đồng thời chúng ta cũng giảm bớt một số công việc, có thêm thời gian để thử nghiệm những ý tưởng mới.

Live Stream mang lại sự gia tăng đáng kể đơn đặt hàng trên Shopee

Sau gần 1 tháng, Ngân và chị Mây live stream đều đặn hàng ngày. Trên Shopee 1 đã có sự thay đổi lớn về việc gia tăng số lượng đơn đặt hàng trong khoảng thời gian live stream: 10:00-11:00 (phần lớn) và 15:00-17:00. Hiện tại chúng ta kết hợp với Quảng cáo Shopee đã đạt tổng số đơn hàng mỗi ngày từ 40-60 đơn.
Điều này có ý nghĩa vì mở ra nhiều cơ hội kết hợp live stream với các hoạt động khác để đạt được mục tiêu theo chiến lược "Chia sẻ": (1) Trưng bày sản phẩm ra, (2) khiến nó trở nên dễ tìm được. Trong khi (3) ta vẫn tập trung vào trau dồi kỹ năng làm ra những sản phẩm tốt hơn.