Chiến lược về Nhân sự

Trích dẫn sách: Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả - The E-Myth: Những ngộ nhận về doanh nghiệp, trang 246.

Cách chúng ta làm việc phản ánh con người bên trong chúng ta.

Chúng ta thể hiện mình qua công việc. Công việc trở nên trì trệ là do chính chúng ta trì trệ. Chúng ta chán công việc tức là chúng ta đang chán chính mình. Phục vụ khách hàng cũng trở thành nghệ thuật nếu nó được một nghệ sĩ đảm nhận. Cách chúng ta làm việc phản ánh con người bên trong chúng ta.
Chẳng có công việc nào không đáng làm cả, chỉ có những người xem những việc đó không đáng làm.
Những người này luôn tìm mọi lý do để thanh minh cho suy nghĩ và hành động của họ. Những nhân viên như vậy sẽ không đem lại sức sống cho công việc. Trái lại họ giết chết công việc bởi cách làm việc cẩu thả, thiếu thận trọng, thiếu nhất quán.
Luôn coi trọng ý tưởng đằng sau công việc hơn chính bản thân công việc.

Ba ý tưởng cần có

1. Khách hàng không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng ta phải làm cho họ cảm thấy họ luôn đúng.
2. Những người làm việc ở đây đều muốn làm hết khả năng. Nếu không làm hết khả năng, họ lên làm đúng sức mình. Còn nếu không làm đúng sức mình, họ nên ra đi.
3. Doanh nghiệp là nơi thử nghiệm những việc chúng ta chưa biết làm. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng.

Kết quả mong muốn đạt được

Tạo cho khách hàng cảm giác doanh nghiệp là nơi đặc biệt, do những người đặc biệt thực hiện các công việc tốt nhất. Tất cả công việc được thực hiện bởi những lý do đơn giản nhất và nhân văn nhất.

Các định nghĩa khác

Quá trình tuyển dụng nhân sự

1. Một buổi thuyết trình để truyền đạt ý tưởng của người chủ trong buổi họp nhóm với tất cả ứng viên. Phần trình bày này không chỉ đưa ra ý tưởng mà còn nói về lịch sử và kinh nghiệm của doanh nghiệp trong việc áp dụng thành công những ý tưởng đó và những yêu cầu đối với ứng viên ở từng vị trí.
2. Gặp gỡ từng ứng viên để tìm hiểu phản ứng và cảm nhận về ý tưởng này, cũng như tìm hiểu về học vấn và kinh nghiệm của họ. Lần gặp gỡ này, mỗi ứng viên được hỏi lý do khiến họ nghĩ mình thích hợp với vị trí ứng cử.
3. Thông báo tuyển dụng cho những ứng viên phù hợp.
4. Thông báo cho những ứng viên không được lựa chọn, gửi họ một bức thư có chữ ký của người phỏng vấn để cảm ơn họ đã quan tâm.
5. Trong ngày đào tạo đầu tiên cần thực hiện các công việc sau:
- Nhắc lại ý tưởng của người chủ.
- Tóm tắt các hệ thống quản lý trong doanh nghiệp, những hệ thống được thiết kế nhằm biến ý tưởng thành hiện thực.
- Dẫn nhân viên mới đi tham quan một vòng, chỉ cho họ những người đang làm việc, những hệ thống đang hoạt động để mô tả mối liên hệ chặt chẽ giữa hệ thống với con người và con người với hệ thống.
- Trả lời rõ ràng và đầy đủ mọi câu hỏi của nhân viên.
- Phát tài liệu Hướng dẫn hoạt động cho nhân viên.
- Giới thiệu qua về Hướng dẫn hoạt động, bao gồm: mục tiêu chiến lược, chiến lược tổ chức và hợp đồng lao động cho vị trí nhân viên đó đảm nhận.
- Hoàn thành hồ sơ nhân viên.

Quá trình tuyển dụng quản lý chuyên nghiệp

Nhà quản lý chuyên nghiệp là những người có kinh nghiệm quản lý.
Người chủ phải hướng dẫn họ các tiêu chuẩn. Bởi vì, nếu không hướng dẫn, họ sẽ quản lý bằng những tiêu chuẩn họ được hướng dẫn tại một doanh nghiệp nào khác, chứ không phải tại doanh nghiệp này.
Người chủ chỉ có thể Giao phó công việc chứ không phải Rũ bỏ trách nhiệm.
Người chủ với tư cách là cổ đông, chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành… cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì diễn ra trong doanh nghiệp của mình.
Để làm được như vậy, họ phải dẫn dắt công ty theo hướng mà họ muốn theo đuổi. Điều đó có nghĩa là họ phải thiết lập những tiêu chuẩn, đưa ra những nguyên tắc trong doanh nghiệp. Đó là nền tảng của Hệ thống quản lý.

Hệ thống quản lý

Hệ thống tạo ra những kết quả, còn con người quản lý hệ thống. Hệ thống quản lý gồm bốn yếu tố:
1. Chúng tôi thực hiện việc đó tại đang như thế nào.
2. Chúng tôi tiến hành tuyển dụng, đào tạo như thế nào.
3. Chúng tôi quản lý như thế nào.
4. Chúng tôi đã thực hiện những điều chỉnh như thế nào.
Chính hệ thống chứ không chỉ con người sẽ tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác. Hệ thống giúp tạo ra những kết quả nhất quán, trao đổi thông tin một cách thống nhất.

Tài liệu Hướng dẫn hoạt động

Mọi công việc nhỏ đều được viết ra trong hướng dẫn hoạt động. Mọi công việc nhỏ đó đều được hướng dẫn, được quản lý, được cải tiến và được trao đổi. Đó là cách thức tốt nhất. Đó là những gì người chủ có thể tin tưởng. Đó là lý do tại sao khách hàng đến mua hàng của doanh nghiệp, nhân viên đến làm việc trong doanh nghiệp, ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn.