Chiến lược về Tổ chức

Mục tiêu

Xây dựng tổ chức là môi trường chuyên nghiệp với các phòng bạn có chức năng như công ty cổ phần có niêm yết chứng khoán.
Luôn cố gắng để nâng cao hình ảnh công ty trong mắt Khách hàng, Nhân viên, Ứng viên, Đối tác.

Nội dung chi tiết

Cấu trúc tổ chức

Từng cấp bậc tương ứng với mức lương tối thiểu - tối đa và các quyền lợi khác theo thứ tự:
- Cộng tác viên: Từ 7.000.000 đến 9.000.000
- Nhân viên: Từ 7.000.000 đến 9.000.000 + BHXH
- Trưởng nhóm: Từ 9.000.000 đến 11.000.000 + BHXH
- Trưởng phòng: Từ 11.000.000 đến 13.000.000 + BHXH
- Giám đốc: Từ 13.000.000 đến 15.000.000 + BHXH

Quy trình thăng chức

Bình xét từng đợt, định kỳ 3 tháng/lần theo các bước:
Bước 1: Cấp trên gần nhất tiến cử
Bước 2: Hội đồng đánh giá

Cấu trúc nhóm

Mỗi nhóm có tối đa 6 thành viên gồm: Nhân viên + Tối đa 2 Trưởng nhóm.
Mỗi bộ phận có thể có nhiều nhóm.

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240309

Tạo hệ thống.