Chiến lược về Tài chính

Mục tiêu

Xây dựng tổ chức là công ty hợp pháp có thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, rõ ràng trong các báo cáo.

Nội dung chi tiết

Có nộp thuế đầy đủ

Công ty: Thuế giá trị gia tăng 8%, Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%
Cá nhân: Thuế giá trị gia tăng 1%, Thuế thu nhập cá nhân 0,5%
Sẽ không bao giờ có việc: Mua bán hoá đơn, Trốn thuế

Tập trung vào việc sản xuất ra sản phẩm

Công ty tập trung vào việc sản xuất ra sản phẩm.
Nguyên liệu đầu vào có VAT.
Có thuê gia công khi cần thiết.
Bán ra đa số là bán buôn cho Đại lý là cá nhân. Đơn hàng lớn, giá dễ mua, có xuất hoá đơn VAT. Đơn hàng được lập hàng tháng, theo tình hình kinh doanh của Đại lý, làm tròn số lượng từng sản phẩm. Có hợp đồng, có giấy chứng nhận đại lý, điều khoản đào tạo, hỗ trợ marketing theo chiến dịch hàng tháng và các chương trình ra mắt sản phẩm mới nếu có.
Chỉ bán lẻ khi cần thiết: Shopee Mall, Tiki, Tiktok (Cửa hàng thương hiệu). Với mục tiêu tăng nhận biết cho sản phẩm, tăng giá trị thương hiệu để phát triển Đại lý. Có xuất hoá đơn VAT, đúng thời gian theo tháng. Căn cứ theo số liệu trong báo cáo thu nhập mỗi sàn TMDT.

Dành riêng cho Đại lý

Đại lý sẽ được đào tạo ký năng bán hàng, xử lý hàng tồn kho và hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân đầy đủ, định kỳ hàng tháng (hoặc quý) ở phường quản lý tương ứng.
[-----

Lịch sử cải tiến

V1.1.20240416

Tạo tài liệu.
-----]