Hệ thống Kinh doanh trên Tiki

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm xây dựng các gian hàng trên Tiki để khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm và đặt hàng.

Những việc cần làm

Sản phẩm

Đăng bổ sung tối đa sản phẩm

Đăng bổ sung tối đa sản phẩm với thông tin chi tiết nhất có thể theo Danh sách sản phẩm: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWgyrGyI64pZlulQCILaF77dN0-IxoLL-fwqLNh-utY/edit#gid=287879533
Ghép nối sản phẩm để đảm bảo đồng bộ đúng số lượng tồn kho: https://nhanh.vn/ecommerce/tiki/product
Ke: Số sản phẩm Đang bán/Vi phạm trên Tiki mỗi ngày?
[table7x2]

Trung tâm marketing

Tạo Giảm giá sản phẩm

Thời gian chạy từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Chọn sản phẩm theo danh sách như trong Chính sách giá.

Tạo Mã giảm giá

Ngày SALE là ngày đôi, 15 và 25 hàng tháng.
Tên chương trình giảm giá: Tháng + "_" + Mã phiên bản. Ví dụ: Tháng 11_v20231116-1.
Mã giảm 10k có hiệu lực từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó. Tên Mã giảm giá: "NHADAU"+"00"+Tháng. Ví dụ: NHADAU0011.
Mã giảm 15k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE-1. Tên Mã giảm giá: "NHADAU"+Ngày+Tháng. Ví dụ: NHADAU1411.
Mã giảm 20k có hiệu lực từ 00:00 đến 23:59 ngày SALE. Tên Mã giảm giá: "NHADAU"+Ngày+Tháng. Ví dụ: NHADAU1511.
Loại giảm giá: Theo số tiền (VND). Giá trị đơn hàng tối thiểu: Không ràng buộc. Nhóm khách hàng áp dụng: Tất cả khách hàng. Số lượng mã giảm giá: 10000. Lượt sử dụng tối đa mỗi khách hàng: Không giới hạn. Sản phẩm áp dụng: Tất cả sản phẩm.

Tạo Combo khuyến mãi

Đặt tên theo Mã phiên bản. Như mẫu: Tháng 12_v20231112-1.
Thời gian từ 00:00 ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 ngày cuối cùng của tháng đó.
Loại combo: Giảm giá theo VND.
Mua 2 giảm ₫10.000
Mua 3 giảm ₫20.000
Mua 5 giảm ₫50.000
Áp dụng cho tất cả các sản phẩm.
Ke: [Chọn ✓] Đã hoàn thành chuẩn bị Trung tâm marketing trên Tiki mỗi ngày?
[table7x2]
[-----

Lịch sử cải tiến

V1.4.20240513

Bỏ bớt tạo Mua kèm giảm thêm.
Bổ sung việc tự theo dõi Ke (Kết quả) để điền vào bảng trong Tài liệu hướng dẫn. Buổi gặp mặt thứ 6 sẽ có mục tiêu là giúp đỡ Nhân viên đạt được kết quả mục tiêu.

V1.1.20240506

Chỉnh sửa Mã Giảm Giá Của Shop giảm nhiều hơn.

V1.1.20240416

Bổ sung thêm Đăng Sản Phẩm Mới, Giảm Giá Sản Phẩm.

V1.1.20240312

Tạo hướng dẫn bao gồm: Tạo Mã Giảm Giá, Tạo Combo Khuyến Mãi, Tạo Mua kèm giảm thêm.
-----]