Hướng dẫn Tuyển dụng nhân sự

Tìm ứng viên thử việc

1. Từ yêu cầu của nhiệm vụ để viết mô tả công việc
2. Tìm nhóm Facebook có ứng viên tiềm năng để đăng bài nhận CV và thư xin việc qua email nhadau@nhadau.com.vn, bài đăng có chứa từ khoá “(tuyendung_nhadau)” để mọi người seeding giúp
3. Lựa chọn và hẹn phỏng vấn

Gửi tài liệu training nhân sự mới

1. Hướng dẫn làm việc
2. Hướng dẫn phát triển

Bắt đầu thử việc cho ứng viên

1. Đặt mục tiêu: Phải trở thành chuyên gia
2. Chia nhỏ mục tiêu: Vậy bạn cần biết những gì? Làm được gì?