Thống nhất thời gian làm việc cùng nhau là cách bảo vệ thời gian cá nhân

Nếu ta dùng thời gian dành cho công việc để làm việc cá nhân thì tức là đã chấp nhận để công việc tồn tại trong thời gian dành cho cá nhân

- Ưu điểm: Ta sẽ có thêm các lựa chọn sắp xếp lịch trình linh hoạt: thực hiện được các việc đột xuất (việc hiếu hỷ, công việc trong gia đình...) và vẫn dành đủ thời gian dành cho công việc khi đã rảnh rỗi.
- Nhược điểm: Có thể ta sẽ phải làm việc thêm vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần để bù lại khoảng thời gian trong giờ làm việc đã vay mượn. Nếu bạn làm việc cùng người khác, tự do sử dụng thời gian khiến họ không thể biết ta đang sẵn sàng làm việc hay không.

Chúng ta cùng thống nhất thời gian làm việc là cách bảo vệ thời gian cá nhân của riêng mình

Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi thời gian cá nhân của mình bị làm phiền thì đã đến lúc phải thống nhất thời gian làm việc tập trung (cùng nhau).
- Ưu điểm: Đồng nghiệp, đối tác và khách hàng của bạn sẽ biết nên liên hệ với bạn lúc nào để giải quyết công việc.

Giờ làm việc tiêu chuẩn

Giờ làm việc tiêu chuẩn (giờ hành chính) không quá 8 giờ trong 1 ngày (không kể thời gian nghỉ trưa) và không quá 48 giờ trong 1 tuần. Chúng ta chọn khoảng thời gian phù hợp với công việc là 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 7, trừ ngày lễ.

Các khoảng thời gian cần thống nhất khác

- Giờ trả lời những câu hỏi và giải quyết vấn đề giúp người khác