Hướng dẫn tăng thu nhập từ quảng cáo Facebook

Quảng cáo Facebook giúp tăng thu nhập nhờ tạo ra kết quả bán hàng.

Thu nhập từ sáng tạo nội dung quảng cáo

Nội dung quảng cáo có thể mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng bằng 1% doanh thu từ nội dung đó tạo ra được thể hiện chi tiết theo thời gian trong Báo cáo Nội dung

Thu nhập từ kết quả quảng cáo Facebook

Thu nhập được tính bằng (34% x Doanh thu - Chi phí quảng cáo) hay (34%-MOL) x Doanh thu được thể hiện chi tiết theo thời gian trong Báo cáo Kết quả
Kết quả cuôi cùng mang tính thị trường: Nếu quảng cáo hiệu quả thì có lãi. Nếu quảng cáo không hiệu quả thì bị lỗ. Một số biện pháp hạn chế rủi ro:
- Chọn ngày bắt đầu chạy quảng cáo theo thứ tự ưu tiên các ngày trong tuần: Thứ 2>4>3=5=6>7#CN