Hướng dẫn bắt đầu với nghề Content cho người mới đi làm

Mục tiêu

Giúp người mới đi làm làm quen với nghề Content và nhận được được phản hồi sớm nhất của thị trường thông qua hoạt động kinh doanh thực tế.

Lợi thế của nghề Content

- Khả thi với người mới đi làm.
- Chưa cần chuẩn bị nhiều công cụ, kỹ năng. Chỉ cần có máy tính và biết gõ chữ để bắt đầu.
- Kết hợp được đa dạng với Kinh doanh, Thiết kế...
- Rèn luyện được kỹ năng viết giúp tăng khả năng diễn đạt suy nghĩ - Là lợi thế khi trở thành quản lý.

Các việc cần làm

V1.1.20230510

Kế hoạch

Dựa vào Danh sách các hình ảnh sản phẩm đã được thiết kế sẵn và Thông tin sản phẩm trên trang web để viết Content bán hàng. Có thể tham khảo Content mẫu.
- Danh sách các hình ảnh sản phẩm đã được thiết kế sẵn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yeBC80AacvWBxQ3xt1P5iYM5eCc7fY4e5z0Yf2on4Xg/edit
- Thông tin sản phẩm trên trang web (Cột C)
- Content mẫu (Cột D)

Hướng dẫn

Bước 1: Sao chép file Danh sách các hình ảnh: Trên thanh Menu chọn Tệp => Tạo bản sao
Bước 2: Tìm hiểu Thông tin về sản phẩm trên trang web (Cột C), khách hàng mục tiêu và nhu cầu của khách hàng để viết content điền vào cột E tương ứng với các hình ảnh có sẵn (Cột A)

Nguyên tắc viết Content

Mẫu bố cục của mỗi content hoàn chỉnh
- Tiêu đề: tối đa 70 ký tự, quan trọng vì có tác dụng giữ chân khác hàng đọc tiếp Nội dung chính.
- Nội dung chính: Mô tả chi tiết về Công dụng, lợi ích của sản phẩm cho khách hàng. Có tác dụng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
Viết đúng chính tả, dấu câu
Nội dung trong sáng, tích cực
Tham khảo thêm Chính sách của Facebook quy định các yêu cầu về văn bản: https://www.nguyentrungkien.pro/2023/03/huong-dan-sang-tao-noi-dung-quang-cao-facebook.html