Hệ thống Kinh doanh bằng video

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng trên kênh bán hàng mới. Bằng cách phát triển phương tiện video tiết kiệm chi phí hơn.

Ý nghĩa

Quá trình phát triển là một cuộc tìm kiếm. Những công việc thường ngày sẽ là trục của bánh xe, còn những cuộc tìm kiếm sẽ chuyển động xung quanh trục đó.

Các việc phải làm

Chuyển đánh giá của khách hàng thành video

Mở thư mục lưu trữ file thiết kế trên Canva. Tạo bản sao.
Sử dụng ảnh đánh giá của khách hàng có sẵn trong thư mục chung. Thay thế ảnh đánh giá, ảnh sản phẩm và tên sản phẩm tương ứng.
Mỗi đánh giá chuyển thành video dài 15s.
Đổi tên dự án là mã nội dung.
Chọn tải xuống MP4.
Giảm dung lượng với công cụ: https://www.freeconvert.com/video-compressor
Lưu trữ file hoàn chỉnh trên thư mục chung: https://drive.google.com/drive/folders/12psRNH-iTfvXiz6emiQT6PN5faTt8c9g

Tích luỹ video từ các kênh Liên kết

Chọn theo tháng. Sắp xếp theo thời gian đăng cũ đến mới.
Đánh giá video đạt chất lượng: Có ích cho Mẹ Bầu + Đẹp, chuyên nghiệp + Có giới thiệu Nhà Đậu.
Tải xuống video và lưu trữ vào thư mục Image

Hợp tác làm video với khách hàng

Tài liệu Hướng dẫn khách hàng
Hướng dẫn khách hàng đã mua giới thiệu sản phẩm bằng cách quay video đăng lên Tiktok.
Đặt hàng ThuDK.1 thiết kế 1 ảnh kích thước A4 kêu gọi quét mã QR xem hướng dẫn, in trên giấy in nhiệt A7, xé rời từng tờ.
Bàn giao cho bộ phận Vận hành nhờ gửi kèm trong tất cả các đơn hàng.
Giấy chứng nhận và hợp đồng hợp tác
(Bổ sung hợp đồng/chính sách hợp tác lâu dài với khách hàng tích cực)

Đăng video tự động lên Facebook

Đăng video tự động lên Instagram

Đăng video lên Tiktok

Quay video mới

Giới thiệu sản phẩm: Sách, hạt quả bột, kem bơ trị rạn... Khó hơn là: Khoá học Đậu Care.

17:00 Đo lường và báo cáo

Báo cáo kết quả hàng ngày lúc 17:00 bằng cách nhắn tin đến nhóm Kinh doanh theo mẫu:
[Ngày tháng năm]
Số video tích luỹ thêm từ kênh Liên kết:
Số video đăng tự động trên Facebook:
Số video đăng tự động lên Instagram:
Số video đăng lên Tiktok:
Số video quay mới:
Ý kiến, vấn đề hoặc đề xuất giải pháp mà bạn nhận thấy được:

Lịch sử cải tiến

V1.3.20231205

Bổ sung thêm nhiệm vụ Chuyển đánh giá của khách hàng thành video

V1.2.20231117

Rút gọn bớt việc đăng video lên Youtube, Reels.

V1.1.20231110

Tạo tài liệu.