Hệ thống Quảng cáo Shopee

Mục tiêu

Đảm bảo kết quả kinh doanh Quảng cáo Shopee đạt hiệu quả ROAS>5 (trung bình tuần)

Các việc phải làm

Ngày thường

08:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 800k
ROAS>5 thì ngân sách là 400k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

11:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 1600k
ROAS>5 thì ngân sách là 400k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

13:30 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 3200k
ROAS>5 thì ngân sách là 400k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

16:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS 3 tháng qua

Chọn thời gian 3 tháng qua
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS<5 thì giảm ngân sách về mức 200k
ROAS<4 và tổng chi tiêu >200k thì thay đổi trạng thái là Dừng

23:00 Điều chỉnh ngân sách

Lọc những quảng cáo Đang chạy
Điều chỉnh ngân sách tất cả về mức 400k

Ngày SALE

SALE-1 16:30 Điều chỉnh ngân sách

Lọc những quảng cáo Đang chạy
Tăng gấp 3 lần ngân sách tối đa 3200k cho tất cả các quảng cáo đang chạy hiện tại.

SALE 08:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 2400k
ROAS>5 thì ngân sách là 1200k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

SALE 11:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 3600k
ROAS>5 thì ngân sách là 1800k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

SALE 13:30 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 3600k
ROAS>5 thì ngân sách là 1800k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

SALE 16:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 3600k
ROAS>5 thì ngân sách là 1800k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

SALE 23:00 Điều chỉnh ngân sách

Lọc những quảng cáo Đang chạy
Điều chỉnh ngân sách tất cả về mức 400k

Nghỉ Tết từ 26 đến 30 âm lịch

Điều chỉnh ngân sách tất cả về mức 20k

16:00 Tạo 5 quảng cáo mới

Chỉ quảng cáo những sản phẩm sản xuất được có giá vốn tốt. Không quảng cáo những sản phẩm nhập ngoài.
Đặt ngân sách hàng ngày 200k
Tạo quảng cáo mới, tối đa 5 quảng cáo/ngày

Tạo Quảng Cáo Tìm Kiếm

Là hình thức quảng cáo có ROAS tốt nhất (V1.1.20231117) đã trở thành bình thường ROAS>5 (V2.1.20240313).
Loại quảng cáo Sản phẩm
Mỗi sản phẩm chỉ được tạo 1 quảng cáo duy nhất. Nếu đã tạo mà không hiệu phải Dừng. Khi tạo lại thì quảng cáo không hiệu quả trước sẽ hoạt động.
Quảng Cáo Tự Động bật Mục tiêu ROAS tự động
Chọn Thủ Công tắt Giá Thầu Tự Động. Không chọn từ khoá thủ công vì không hiệu quả.
Loại quảng cáo Shop
Tạo được nhiều quảng cáo. Mỗi quảng cáo gắn với một bộ từ khoá (1 từ khoá chính và nhiều từ khoá phụ). Đặt tên quảng cáo theo từ khoá chính. Chọn thêm các từ khoá. Điều chỉnh giá thầu từ khoá sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Đặt giá thầu tối đa 3000.

Tạo Quảng Cáo Khám Phá

Là hình thức quảng cáo có ROAS kém nhất (V1.1.20231117) đã tốt lên ROAS>5 (V2.1.20240313).
Giá đấu thầu: Tự Động.
Khoảng giá thầu cuối cùng: Tự Động.
Giá thầu Tự Động: Tắt hoặc cứ để nó bị vô hiệu hoá khi bật Quảng Cáo Tự Động phía dưới.
Quảng Cáo Tự Động: Bật.
Chọn Mục tiêu ROAS tự động.

Tạo Quảng cáo Kết Hợp

Là hình thức quảng cáo có ROAS trung bình.

17:00 Đo lường và báo cáo

Báo cáo kết quả hàng ngày lúc 17:00 bằng cách nhắn tin đến nhóm Quảng cáo theo mẫu:
[Ngày tháng năm]
Chi phí quảng cáo:
Doanh thu quảng cáo:
ROAS quảng cáo:

Tiêu chuẩn

Đắt thì tiêu ít.
Rẻ thì tiêu nhiều.
Chủ động phát hiện ra vấn đề và cố gắng tự giải quyết vấn đề của mình.
Cải tiến hệ thống lên phiên bản mới tốt hơn mỗi tháng 1 lần.
[-----

Lịch sử cải tiến

V2.1.20240313

Điều chỉnh lúc 23:00 hàng ngày đặt ngân sách về 400k.
Khi tạo quảng cáo tìm kiếm cho sản phẩm: không chọn từ khoá thủ công vì không hiệu quả.

V1.1.20231117

Tạo hệ thống.
-----]