Hệ thống Quảng cáo Shopee

Mục tiêu

Đảm bảo kết quả kinh doanh Quảng cáo Shopee đạt hiệu quả ROAS>5 (trung bình tuần)

Các việc phải làm

Ngày thường

08:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 800k
ROAS>5 thì ngân sách là 400k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

11:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 1600k
ROAS>5 thì ngân sách là 400k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

13:30 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 3200k
ROAS>5 thì ngân sách là 400k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

16:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS 3 tháng qua

Chọn thời gian 3 tháng qua
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS<5 thì giảm ngân sách về mức 200k
ROAS<4 và tổng chi tiêu >200k thì thay đổi trạng thái là Dừng

23:00 Điều chỉnh ngân sách

Lọc những quảng cáo Đang chạy
Điều chỉnh ngân sách tất cả về mức 200k

Ngày SALE

SALE-1 16:30 Điều chỉnh ngân sách

Lọc những quảng cáo Đang chạy
Tăng gấp 3 lần ngân sách tối đa 3200k cho tất cả các quảng cáo đang chạy hiện tại.

SALE 08:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 2400k
ROAS>5 thì ngân sách là 1200k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

SALE 11:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 3600k
ROAS>5 thì ngân sách là 1800k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

SALE 13:30 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 3600k
ROAS>5 thì ngân sách là 1800k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

SALE 16:00 Điều chỉnh ngân sách theo ROAS Ngày hôm nay

Chọn thời gian Ngày hôm nay
Lọc những quảng cáo Đang chạy
ROAS>8 thì ngân sách là 3600k
ROAS>5 thì ngân sách là 1800k
ROAS<5 thì ngân sách là 200k

SALE 23:00 Điều chỉnh ngân sách

Lọc những quảng cáo Đang chạy
Điều chỉnh ngân sách tất cả về mức 200k

16:00 Tạo 5 quảng cáo mới

Chỉ quảng cáo những sản phẩm sản xuất được có giá vốn tốt. Không quảng cáo những sản phẩm nhập ngoài.
Đặt ngân sách hàng ngày 200k
Tạo quảng cáo mới, tối đa 5 quảng cáo/ngày
Quảng Cáo Tìm Kiếm
Là hình thức quảng cáo có ROAS tốt nhất.
Loại quảng cáo Sản phẩm: Mỗi sản phẩm chỉ được tạo 1 quảng cáo duy nhất. Nếu đã tạo mà không hiệu phải Dừng. Khi tạo lại thì quảng cáo không hiệu quả trước sẽ hoạt động.
Loại quảng cáo Shop: Tạo được nhiều quảng cáo. Mỗi quảng cáo gắn với một bộ từ khoá (1 từ khoá chính và nhiều từ khoá phụ). Đặt tên quảng cáo theo từ khoá chính. Chọn thêm các từ khoá. Điều chỉnh giá thầu từ khoá sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Đặt giá thầu tối đa 3000.
Quảng Cáo Khám Phá
Là hình thức quảng cáo có ROAS kém nhất.
Quảng cáo Kết Hợp
Là hình thức quảng cáo có ROAS trung bình.

17:00 Đo lường và báo cáo

Báo cáo kết quả hàng ngày lúc 17:00 bằng cách nhắn tin đến nhóm Quảng cáo theo mẫu:
[Ngày tháng năm]
Chi phí quảng cáo:
Doanh thu quảng cáo:
ROAS quảng cáo:

Tiêu chuẩn

Đắt thì tiêu ít.
Rẻ thì tiêu nhiều.
Chủ động phát hiện ra vấn đề và cố gắng tự giải quyết vấn đề của mình.
Cải tiến hệ thống lên phiên bản mới tốt hơn mỗi tháng 1 lần.

Lịch sử cải tiến

V1.1.20231117

Tạo hệ thống.