Chia sẻ đánh giá của khách hàng

Mục tiêu

Thử nghiệm cách làm việc mới ý nghĩa hơn: Chia sẻ đánh giá của khách hàng đã mua hữu ích để tham khảo cho các khách hàng mới. Từ đó tiến tới đơn giản công việc hàng ngày: "Trưng bày sản phẩm ra (đánh giá của khách hàng), khiến nó trở nên dễ tìm kiếm. Trong khi chúng ta vẫn tập trung trau dồi kỹ năng làm ra những sản phẩm tốt hơn nữa.
Chịu trách nhiệm tạo ra Nội dung từ Đánh giá của khách hàng làm phương tiện tìm kiếm khách hàng với chi phí thấp hơn.

Các việc phải làm

Sao chép đánh giá của khách hàng vào Công cụ hiển thị

Điền dữ liệu tương ứng của mỗi đánh giá đạt tiêu chuẩn là một hàng vào các cột dữ liệu như mẫu.
Bấm Hữu Ích những đánh giá tích cực.
Lần lượt từ 23:59 ngày hôm qua trở về trước, không bỏ xót. Kiểm tra đều đặn hàng ngày thì hôm sau chỉ cần xét duyệt các đánh giá của một ngày hôm nay.

Chụp ảnh đánh giá

Mở giao diện hiển thị đánh giá trên màn hình lớn, độ phân giải tối thiểu 1920x1080
Link: "https://www.nhadau.com.vn/p/shop.html?rate_id="+rate_id
Bấm vào Biểu tượng In đánh giá.
Phóng to lên kích thước vừa màn hình lớn nhất.
Bôi đậm ID tương ứng trong Công cụ hiển thị.

Thiết kế ảnh đánh giá

Thiết kế lại ảnh về định dạng ảnh vuông, độ phân giải 1080x1080, nền trắng #FFFFFF.
(Chưa áp dụng vì cần chuẩn bị tài khoản) Thư mục lưu trữ file mềm: https://www.canva.com/folder/FAF1hCUYRZY
Sao chép file mềm sẵn có lên.
Đổi tên thành mã nội dung tương ứng.

Lưu trữ ảnh đánh giá

Giảm dung lượng hình ảnh với công cụ: https://imagecompressor.com
Đổi tên ảnh đã được giảm dung lượng đúng Mã hình ảnh.
Tải lên đúng thư mục lưu trữ chung trên Drive: https://drive.google.com/drive/folders/12psRNH-iTfvXiz6emiQT6PN5faTt8c9g

Tạo quảng cáo Facebook

Tạo 3 chiến dịch mới mỗi ngày, lên lịch bắt đầu hoạt động lúc 01:00 ngày làm việc tiếp theo.
Đặt tên chiến dịch có chứa: "_rate"
Nội dung chính = "Lời đánh giá của khách hàng trong dấu" - Link sản phẩm (Cũ) - Kêu gọi đánh giá/gửi video - Chữ ký

Ví dụ:
"Cảm quan ban đầu là rất thơm, cho vào hũ xinh xỉu. Vị thì mình chưa thử nên k đánh giá nhưng có vẻ sẽ thơm ngon. Okela": https://nhadau.com.vn/p/shop.html?product_id=45
-----
• Gửi đánh giá/video review của bạn để giúp các Mẹ Bầu khác tham khảo và nhận ngay mã Giảm giá độc quyền: https://m.me/1154630758002499
-----
Nhà Đậu - Chăm sóc cho Mẹ Bầu
• Hotline: 0868827394
• Địa chỉ: 54/44 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
• Cùng chăm sóc Mẹ Bầu: nhadau@nhadau.com.vn

Tiêu đề là Tên sản phẩm trên trang web.
Mô tả là Lời đánh giá của khách hàng.
Tiện ích bổ sung trên trình duyệt: Không có.

Đăng bài trên trang web là Lời cảm ơn Đánh giá của khách hàng

Chuẩn bị trước nội dung text trong Sublime Text hoàn chỉnh rồi mới bắt đầu Tạo bài đăng mới.
Viết tiêu đề chứa từ khoá mà khách hàng mới sẽ tìm kiếm. Dựa trên gợi ý: "sản phẩm" + "đặc điểm nổi bật trong đánh giá".
Nội dung là lời cảm ơn. Nhắc lại đánh giá của khách hàng. Viết lời cảm ơn như đang trả lời riêng khách hàng đó vậy. Lưu ý nhất định không được dùng chung mẫu cảm ơn với các khách hàng. Đồng thời trả lời khách hàng như vậy trên Shopee.
Thêm ảnh vào bài viết là ảnh đánh giá của khách hàng. Có thể thêm nhiều ảnh hoặc sử dụng ảnh do khách hàng tự chụp.
Giới thiệu sản phẩm liên quan bằng cách sử dụng cấu trúc: "[" + Mã sản phẩm + "]". Ví dụ: [191].
Nếu có nhiều sản phẩm thì mỗi sản phẩm không cách nhau bởi dấu ",". Ví dụ: [191][192]
Thêm Nhãn là: Đánh giá.
Viết lại Liên kết cố định phù hợp.

Đo lường và đánh giá

Hoàn thành tất cả các việc trên với lần lượt từng đánh giá mới của khách hàng mỗi ngày?
Số bài đăng mới trên trang web: [https://www.nhadau.com.vn/search/label/Đánh%20giá]

Lịch sử cải tiến

V1.2.20231211

Điều chỉnh Thiết kế ảnh đánh giá sử dụng thư mục lưu trữ file mềm chung trên Canva.
Sao chép file mềm sẵn có lên.
Đổi tên thành mã nội dung tương ứng.
Điều chỉnh sử dụng Link sản phẩm cũ (nhadau.com.vn).
Điều chỉnh giảm bớt seeding bình luận thủ công. Chỉ seeding bình luận tự động.
Bổ sung việc Đăng bài trên trang web là Lời cảm ơn Đánh giá của khách hàng.
Điều chỉnh Tạo quảng cáo Facebook Lên lịch cho mỗi ngày tới thêm 15 chiến dịch.

V1.1.20231127

Tạo hệ thống.