[Sáng tạo] Quay/dựng video quảng cáo Tiktok

Mục tiêu

Sáng tạo nội dung Quảng cáo Tiktok để đạt hiệu quả Doanh thu/Chi phí (ROAS).

Những việc cần làm

Sáng tạo nội dung

Viết kịch bản quảng cáo Tiktok

Mỗi trang tính dành riêng cho mỗi sản phẩm.
Dựa vào nội dung 4H của mỗi sản phẩm để viết content theo công thức HSSBC.
Tiêu đề (H)
Chỉ được viết hoa những chữ cái đầu tiên. Không được viết hoa toàn bộ.
Nội dung chi tiết (SSBC)
Trình bày ngắn gọn dưới dạng gạch đầu dòng. Tập trung thể hiện trong video có độ dài <60s.
Lần lượt chọn lựa các thành phần SSBC từ phân tích 4H của mỗi sản phẩm.
Nội dung 4H của mỗi sản phẩm trên trang web: https://shop.nhadau.com.vn/tag/tat-ca-san-pham-t10425.html

Quay, dựng, cắt, ghép video quảng cáo Tiktok

Quay, dựng, cắt, ghép để tạo ra phương tiện thể hiện Tiêu đề (H).
Giảm dung lượng trước khi tải lên các thư mục để sử dụng trên nhiều nền tảng.
Giảm dung lượng hình ảnh: https://www.freeconvert.com/image-compressor
Sau đó tải file hoàn chỉnh lên thư mục lưu trữ chung.
Lưu trữ lại các nguyên liệu và tải lên thực mục lưu trữ để sử dụng lâu dài sau này.
File thiết kế hình ảnh định dạng PSD: https://drive.google.com/drive/folders/113MwHRYmoes64QJhNtgZhTUFdzdEgn65
Ke: Số Video sáng tạo được mỗi ngày?
[table7x2]

Tạo quảng cáo

Tạo 1 chiến dịch 1/1/1 cho mỗi video.

Đăng video lên kênh

Dùng Hotline đang video lên kênh: Cửa Hàng Của Nhà Đậu - https://www.tiktok.com/@nhadau.official/

Tạo Chiến dịch

Mục tiêu quảng cáo: Doanh số sản phẩm - Tiktok Shop
Tên Chiến dịch: Điền vào trường văn bản mở để được tên hoàn chỉnh gồm: Ngày_Nhân sự_Content_Version mới nhất___
Không: Đặt ngân sách của chiến dịch

Tạo Nhóm quảng cáo

Tên Nhóm quảng cáo: Điền vào trường văn bản mở để được tên hoàn chỉnh gồm: Ngày
Nhắm mục tiêu theo đối tượng: Chọn tuổi 18-24 + 25-34.
Ngân sách & Lịch trình: Ngân sách hằng ngày 100000 VND.
Lên lịch bắt đầu chạy là 01:00 ngày làm việc tiếp theo.

Tạo Quảng cáo

Chi tiết quảng cáo: Chọn Video là Bài đăng trên Tiktok
Thông tin sản phẩm: Chọn 8-10 sản phẩm lần lượt theo thứ tự liên quan nhất.
Tên quảng cáo: Điền vào trường văn bản mở để được tên hoàn chỉnh gồm: Văn bản.
Phần bổ trợ tương tác: Chọn tạo là mẫu Thẻ sản phẩm.
Hiển thị Giá và Mô tả.
Ke: Số Doanh thu mỗi ngày?
[table7x2]
Ke: Số ROAS mỗi ngày?
[table7x2]

Thực hành tốt nhất

Đạt

Tập trung vào sáng tạo được nhiều nội dung đa dạng, tích cực thành quảng cáo.
Đạt được định mức ROAS>3,33.
Tạo mới 100 nội dung/tháng (trung bình 4 nội dung/ngày) gồm tổng các hình thức: Facebook, Tiktok...

Chưa đạt

Quảng cáo đắt hoặc không có doanh thu.
[-----

Lịch sử cải tiến

V1.6.20240626

Bổ sung hướng dẫn Thực hành tốt nhất: Đạt và Chưa đạt. Bỏ bớt một số việc để tập trung vào Kết quả của Công ty thay vì chỉ Thành công của Cá nhân.

V1.5.20240522

Bổ sung dành riêng cho Trưởng nhóm: Nhiệm thu Chiến dịch _Content.

V1.4.20240510

Bổ sung việc tự theo dõi Ke (Kết quả) để điền vào bảng trong Tài liệu hướng dẫn. Buổi gặp mặt thứ 6 sẽ có mục tiêu là giúp đỡ Nhân viên đạt được kết quả mục tiêu.

V1.3.20240428

Điều chỉnh thời gian nhiệm thu sớm hơn: Từ 5 ngày thành 3 ngày (500k->300k) và mức thưởng tương ứng.

V1.2.20240415

Xác định nguyên tắc cốt lõi: Sáng tạo nội dung.
Bổ sung Cơ chế Thưởng.

V1.1.20240307

Tạo hệ thống.
-----]