Hướng dẫn Quảng cáo Facebook

Mục tiêu

Sử dụng tốt công cụ Quảng cáo Facebook để đạt được mức Doanh thu tối đa trong khi vẫn giữ được tỷ lệ Doanh thu/Chi phí ở định mức

Định nghĩa các chỉ số thể hiện sức khoẻ content

C1: Số lượt hiển thị quảng cáo
C2: Số lượt click vào liên kết
C3: Số lượt mua hàng trên trang web
C3/C2: Chất lượng của trang web: Tỷ lệ chuyển đổi thể hiện bao nhiêu % người xem trang web sẽ trở thành người mua hàng
C2/C1: Chất lượng của quảng cáo: Tỷ lệ chuyển đổi thể hiện bao nhiêu % người xem quảng cáo sẽ click vào trang web để xem thêm thông tin sản phẩm
AOV - Average order value: Giá trị trung bình mỗi đơn hàng

Giải thích mối liên hệ của các chỉ số với Kinh doanh

Số đơn hàng = (C3/C2)*(C2/C1)*C1
Doanh thu = C1*(C3/C2)*(C2/C1)*AOV

Danh sách các việc cần làm

V1.5.20230522

Tạo Quảng cáo sử dụng ID Bài viết có sẵn

- Giúp tăng C1
- Số lượng: Tạo mới 6 chiến dịch/ngày

Tối ưu Kết quả Quảng cáo Facebook

Tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới

- Giúp cải thiện các chỉ số AOV, C3/C2 bằng cách tự suy nghĩ ra ý tưởng hoặc sử dụng ý tưởng mẫu.
- Số lượng: Thử nghiệm 1 dự án mỗi tuần. Mỗi dự án có thể kéo dài tối đa 2 tuần, có thể thực hiện bởi nhiều người và phải được ghi nhận kết quả độc lập để đánh giá vào thứ 6 hàng tuần.

V1.4.20230505

8:00-11:00: Tạo Quảng cáo sử dụng ID Bài viết có sẵn và Sáng tạo Nội dung Quảng cáo Facebook mới

Tạo Quảng cáo sử dụng ID Bài viết có sẵn
- Giúp tăng C1
- Số lượng: Tạo mới 6 chiến dịch/ngày
Sáng tạo Nội dung Quảng cáo Facebook mới
- Giúp tăng C2/C1
- Số lượng: Tạo mới 1 chiến dịch/2 ngày ~ 3 content mới/2 ngày

15:00-17:00: Tối ưu Kết quả Quảng cáo Facebook

Tối ưu Kết quả Quảng cáo Facebook
- Số lượng: 100% Tất cả các quảng cáo

Thời gian trống: Tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới

- Giúp cải thiện các chỉ số AOV, C3/C2 bằng cách tự suy nghĩ ra ý tưởng hoặc sử dụng ý tưởng mẫu.
- Số lượng: Thử nghiệm 1 dự án mỗi tuần. Mỗi dự án có thể kéo dài tối đa 2 tuần, có thể thực hiện bởi nhiều người và phải được ghi nhận kết quả độc lập để đánh giá vào thứ 6 hàng tuần.

V1.3.20230427

Tăng AOV: Giá trị trung bình mỗi đơn hàng

Tạo quảng cáo bằng cách tạo bài viết mới sử dụng landing page theo tháng. Ví dụ:
Tạo các landing page đặc biệt bằng cách sử dụng trang tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWgyrGyI64pZlulQCILaF77dN0-IxoLL-fwqLNh-utY/edit#gid=1376599194 
- Số lượng: Tạo mới 1 chiến dịch/2 ngày ~ 3 content mới/2 ngày

Tăng C3/C2

Bổ sung Đánh giá của khách hàng lên Trang web bán hàng: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vWgyrGyI64pZlulQCILaF77dN0-IxoLL-fwqLNh-utY/edit#gid=2104583715
Đăng Đánh giá của khách hàng là bình luận trong ID bài viết quảng cáo Facebook: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YrlA-nbufcIv-9nZ4DrJUn2tWdfCnzCPU6snj2EXwvc/edit#gid=254048061

Tăng C2/C1

- Số lượng: Tạo mới 1 chiến dịch/2 ngày ~ 3 content mới/2 ngày

Tăng C1

- Số lượng: Tạo mới 6 chiến dịch/ngày

V1.2.20230416

Hoàn thành công việc hàng ngày

- Số lượng: Tạo mới 4 chiến dịch/ngày
- Đảm bảo các Chiến dịch đã chi tiêu trên 200.000 VND giữ được tỷ lệ Chi phí/Doanh thu <30%
- Số lượng chiến dịch >30% không vượt quá 10 Chiến dịch
- Số lượng chiến dịch >35% không vượt quá 1 Chiến dịch
- Số lượng: Tạo mới 1 chiến dịch/2 ngày ~ 3 content mới/2 ngày
- Suy nghĩ và tìm 1 ý tưởng mới để thử nghiệm mỗi tuần. Mục tiêu của ý tưởng là để tạo ra Doanh thu, không giới hạn phạm vi, có tính khả thi để thực hiện được.
- Thời gian để thử nghiệm 1 ý tưởng là 1 hoặc 2 tuần. Tự đánh giá vào thứ 6 hàng tuần.
- Nếu ý tưởng cần ngân sách để thực hiện thì không quá 1.000.000/tuần.
- Nhân sự có thể thử nghiệm ý tưởng giống nhau nhưng phải có kết quả độc lập.

Cố gắng đạt kết quả tốt

Thị trường phản hồi lại nỗ lực của chúng ta thông qua các chỉ số Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận. Những chỉ số này quan trong nhưng không phản ánh hết nỗ lực của chúng ta. Đôi khi chúng ta lặn xuống biển tìm ngọc trai nhưng vẫn phải trở về tay trắng. Đó là cách thị trường vận hành. (Nguồn: Sách Triết lý cuộc đời - Jim Rohn)
Hãy khát khao và bạn có thể nhận được thêm.

Thu nhập

Thu nhập = Lương cứng + Các khoản Hoa hồng + Các khoản Thưởng + Hỗ trợ (nếu có)
Lương cứng
Lương cứng tính theo tỷ lệ những ngày hoàn thành cả 2 tiêu chí Thời gian làm việc + mức độ Hoàn thành công việc hàng ngày
Hoa hồng
1. Hoa hồng bán hàng: Báo cáo Kết quả
2. Hoa hồng sáng tạo nội dung: Báo cáo Nội dung
Thưởng
Thưởng mức Doanh thu: trên 30.000.000 thưởng 200.000, trên 50.000.000 thưởng 2.000.000, trên 100.000.000 thưởng 5.000.000
Thưởng top Doanh thu: top 1 thưởng 2.000.000, top 2 thưởng 500.000
Hỗ trợ
Hỗ trợ (nếu có) được tính vào cuối tháng theo Kết quả chung và được phân bổ theo tỷ lệ chi phí đã chi tiêu của mỗi nhân sự.

Xét tăng Lương

Xét tăng Lương cứng sau 1 tháng thử việc, 1 tháng làm việc chính thức và sau đó mỗi 6 tháng
Cách tính dựa trên Doanh thu trung bình.
Thang Lương cứng tương ứng với mốc Doanh thu
Level 0: Lương 6tr ~ Doanh thu 40tr
Level 1: Lương 8tr ~ Doanh thu 53tr
Level 2: Lương 10tr ~ Doanh thu 67tr
Level 3: Lương 12tr ~ Doanh thu 80tr
Level 4: Lương 14tr ~ Doanh thu 93tr
...

V1.1.20230406

Công thức tính thu nhập

Thu nhập = Lương cứng + Cam kết đạt mục tiêu + Các khoản Hoa hồng + Các khoản Thưởng + Hỗ trợ (nếu có)

Nhân viên fulltime
- Với mức lương cứng 8.000.000/tháng cần đạt Doanh thu 50.000.000/tháng
- Thưởng mức Doanh thu: trên 30.000.000 thưởng 200.000, trên 50.000.000 thưởng 2.000.000, trên 100.000.000 thưởng 5.000.000
- Thưởng top Doanh thu: top 1 thưởng 2.000.000, top 2 thưởng 500.000

- Thu nhập = 8.000.000 + (Doanh thu - 50.000.000)*15% + Hoa hồng sáng tạo nội dung quảng cáo + Hoa hồng bán hàng + Các khoản Thưởng + Hỗ trợ (nếu có)

Những điều hiệu quả nên làm

1. Tạo Quảng cáo Facebook sử dụng bài viết có sẵn có cập nhật xu hướng các bài viết hiệu quả gần đây theo Báo cáo Nội dung (Khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng gần đây)
2. Tối ưu kết quả Quảng cáo Facebook để dành nguồn lực vào những quảng cáo hiệu quả và tránh lãng phí nguồn lực vào những quảng cáo chưa hiệu quả.

Những thử nghiệm mới

2. Tạo quảng cáo Facebook có nút Nhắn tin